Buurtbabbels

Na een eerste fase van het buurtonderzoek waarin cijfergegevens werden verzameld en geanalyseerd en interviews met sleutelfiguren plaats vinden, wilden met een grotere groep inwoners in gesprek gaan om een zo goed mogelijk beeld van Boseind te krijgen.

We hebben inwoners in de lente van 2021 coronaproof samen gebracht tijdens 4 buurtbabbels op verschillende locaties, en anderzijds ook online. Tijdens de buurtbabbels zijn we met inwoners in gesprek over verschillende thema's zoals ontmoeting, nood aan zorg, publieke ruimte, huisvesting en de toekomst van Boseind.