Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Info-avond kloppend dorpshart Boseind

De gemeente Pelt maakte de voorbije 3 jaren, samen met inwoners, een beleidsplan ruimte op genaamd Peltorama 2050. Hierin werd de wens geformuleerd om de kernen van de Peltse dorpen verder te versterken en te verdichten. Zo kunnen we de open ruimte beschermen tegen bijkomende bebouwing.

Door het stopzetten van de erediensten en andere kerkelijke activiteiten in de kerk van Boseind, is deze leeg komen te staan. Dit biedt kansen om het dorp op vlak van bewoning en functies een stimulans te geven op maat van Boseind. Onze ambitie is om er een kloppend dorpshart van te maken dat de identiteit van Boseind versterkt.

Daarom heeft de gemeente de herbestemming van de kerk en haar omgeving onderzocht. Er werd een toekomstvisie voor Boseind opgemaakt met enkele scenario’s voor de dorpskern. Daarna volgde een toelichting aan de grondeigenaars, waaronder het kerkbestuur en parochiale werken.

Jullie, de inwoners van Boseind, zijn uiteraard nauw betrokken bij evoluties in jullie dorp. Daarom stellen we op dinsdagavond 9 juli deze varianten voor de toekomst van de dorpskern van Boseind aan jullie voor. Achteraf luisteren we graag naar jullie feedback.

We organiseren deze info-avond in OC De Kentings. Om organisatorische redenen, vragen we ieder die wil komen luisteren, om in te schrijven.

Waar?

OC De Kentings

Wanneer?

Dinsdag 9 juli om 19.30 uur

Inschrijven?

Uiterlijk maandag 8 juli via www.gemeentepelt.be/kloppenddorpshart of 011 94 93 71 (vragen naar Greet Sleurs)

We hopen van harte je dan te mogen verwelkomen. Heb je nog vragen? Stel ze gerust via hilde.vandervelden@gemeentepelt.be.

Ik schrijf me in

Deel op facebook
Deel op twitter