home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Kom naar de toelichting van de buurtanalyse

In het voorjaar van 2021 deden we een buurtonderzoek voor Boseind, enerzijds via een cijferanalyse en anderzijds door met een verscheidenheid aan sleutelfiguren en inwoners van Boseind in gesprek te gaan. 

Nu we het buurtonderzoek hebben afgerond willen we de analyse voorstellen aan alle geïnteresseerde inwoners van Boseind. Dit doen we op woensdag 20 oktober om 19.30 uur in OC De Kentings. Wil je meer weten? Bekijk dan hier de uitnodiging.

Noteer ook alvast woensdag 1 december in je agenda. Dan plannen we een vervolgbijeenkomst.

Deel op facebook
Deel op twitter