home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Verjaardagsfeest kindvriendelijk Pelt

16-11-2021
Op 13 november overhandigde minister van jeugd Benjamin Dalle de oorkonde van ‘kindvriendelijke gemeente’ aan Pelt. Eén jaar na de gemeente het label kreeg. Om dit te vieren werden ouders, kinderen en jongeren uitgenodigd om het verjaardagsfeest bij te wonen in de nieuwe brede school Lindelhoeven.   Kinderen en jongeren zijn een van de belangrijkste doelgroepen van de fusiegemeente. Sinds 2020 heeft Pelt nog meer vooruitgang geboekt op kindvriendelijk vlak. Zo werd er voor de allerjongste inwoners een babytheek uitgebouwd. Voor jeugd van 12 tot 25 jaar oud opende laatst een OverKop-huis. Het kamp- en vakantieaanbod voor kinderen werd verbreed. Er gingen talrijke meedenkmomenten door met de 143 jonge ‘gezichten’ van Pelt. En binnenkort worden ook de plannen voor een nieuwe vestiging voor het Huis van het Kind realiteit.   Dit alles mag gezien worden, ook dus door de minister van jeugd Benjamin Dalle. Bij aankomst werd hij ontvangen door enkele jonge gezichten en OverKop-medewerkers. Vervolgens kreeg hij een rondleiding door het nieuwe schoolgebouw. Daarna mochtenen alle bezoekers zich verwachten aan taart en muziek van dj Tony de Ruyter. Rapper van Peltse bodem ‘Rian Snoeks’ brachtt zijn hitnummer ‘cool kids’, dat hij op vraag van gemeente Pelt schreef. Intussen is hij een van de jongerenambassadeurs van de Warmste Week (StuBru).   Speciaal voor het feest was ook de Cosmogolem van Pelt door de gemeentewerf opgefrist. Deze gigantische houten reus werd in 2012 gebouwd door leerlingen houtbewerking van TIO en is ontworpen door kunstenaar Koen Van Mechelen. Hij staat symbool voor kinderrechten, hoop en een goede toekomst voor alle kinderen. Via een luikje ter hoogte van zijn hart, konden kinderen en jongeren zaterdag hun droom of wens aan hem bezorgen. Kortom, het was een dag van, voor en door kinderen en jongeren.   Foto: Paul smeets

Pelt krijgt label 'Kindvriendelijke Gemeente' en zoekt 10 gezichten

15-12-2020
Gemeente Pelt zet hard in op kindvriendelijkheid. Met 80 concrete actiepunten wil Pelt ervoor zorgen dat kinderen en jongeren zich goed voelen in hun gemeente. Daarvoor wordt Pelt nu beloond met het label ‘Kindvriendelijke Gemeente’. Label

Pelt krijgt het label ‘Kindvriendelijke Gemeente’ (virtueel) uit handen van Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle. Het label erkent steden en gemeenten die aantonen dat ze een lange termijnambitie hebben om te werken aan de kindvriendelijkheid van hun beleid. Pelt is een van de twee Limburgse gemeenten die het label krijgen voor de periode 2020-2025.

Focus op kinderen en jongeren

Al tijdens de voorbereiding van de fusie beslisten de toenmalige schepencolleges om te werken aan een strategisch, doelgericht en breedgedragen beleid gericht op de kinderen en jongeren van Pelt. Om dat engagement nog meer kracht bij te zetten werd kindvriendelijkheid opgenomen in het eerste meerjarenplan van Pelt als één van de vier speerpunten.

80 concrete actiepunten

Pelt volgde het traject ‘Kindvriendelijke Gemeente’ om dit streven te vertalen in een concreet actieplan. Het kreeg hiervoor de steun van Bataljong, een netwerk van experts op vlak van lokaal beleid voor kinderen en jongeren. Maar liefst 450 kinderen en jongeren gaven hun input. Ook 265 volwassenen - waaronder ouders, schooldirecties, partners van het Huis van het Kind en gemeentediensten - werkten mee aan het omvangrijke actieplan.

Het plan omvat 80 concrete actiepunten, met als doel een warme en uitdagende omgeving te creëren waar kinderen en jongeren zichzelf kunnen zijn en maximale kansen en steun krijgen. Het gaat om bestaande initiatieven die worden verdergezet en om nieuwe acties die in de komende maanden en jaren op poten worden gezet.

Zo zal de behoefte en haalbaarheid van een jongerenontmoetingscentrum onderzocht worden, wordt de Babytheek verder uitgewerkt, krijgt de jonge Peltse rapper Rian Snoeks ondersteuning bij de promotie van zijn nummer over mentaal welzijn, wordt geïnvesteerd in jeugdverenigingen en jongerencultuur, worden drempels weggenomen voor financieel kwetsbare gezinnen zodat ze (vaker) kunnen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten, komt er een permanente dialoog met kinderen en jongeren ...

Samenwerking

Natuurlijk stopt het niet nu Pelt het actieplan klaar heeft en zich officieel Kindvriendelijke Gemeente mag noemen. De komende maanden en jaren zal veel geïnvesteerd worden om kinderen en jongeren te helpen, te steunen, naar hen te luisteren en hen kansen te geven. Intensieve samenwerking met de kinderen en jongeren, hun ouders en de partnerorganisaties is de sleutel om te komen tot een échte kindvriendelijke gemeente.

Gezichten gezocht

Het gemeentebestuur zoekt 10 kinderen en jongeren die de gezichten willen worden van kindvriendelijk Pelt. Peltse kinderen van 6 tot en met 18 jaar kunnen zich aanmelden op www.gemeentepelt.be/gezicht.

Pelt brengt jongeren online samen rond klimaat

28-04-2020

De gemeente Pelt wil in 2030 40% minder CO2 uitstoten en beschrijft haar ambitie en de acties die ze wil ondernemen in het gemeentelijk klimaatactieplan. Begin februari verzamelden meer dan 50 Peltenaren om feedback te geven op dit plan en ideeën te formuleren voor acties om de ambities waar te maken.

In het voorjaar wilde de gemeente naar secundaire scholen trekken om met jongeren in gesprek te gaan om zo te horen welke ideeën Peltse* jongeren hebben rond klimaatverandering en CO2-vermindering. Door de coronacrisis werd er beslist om jongeren samen te brengen tijdens een online bijeenkomst op zaterdagavond 2 mei.

We denken samen na op welke manier de CO2-uitstoot binnen onze gemeente sterk kan verminderd worden. Thema's die aan bod kunnen komen zijn woningen, mobiliteit/transport, openbare gebouwen, afval, landbouw en natuur, ...

Het kan gaan over acties die de gemeente Pelt in gang kan zetten, acties die Peltenaren samen kunnen doen (bijvoorbeeld scholen, verenigingen, buurten), en acties die individuen kunnen ondernemen.

De online bijeenkomst wordt georganiseerd op het platform Zoom, een gratis video conferencing tool. Ideeën voor acties worden uitgewisseld in kleine groepjes. Meer info en veelgestelde vragen: https://participelt.be/jeugdinpelt/klimaat-live

 

De gemeente Pelt is met de online bijeenkomst rond klimaat niet aan haar proefstuk toe. Eerder werden drie online bijeenkomsten rond het gemeentelijk jeugdbeleid georganiseerd, voorafgegaan door een korte online enquête bij jongeren.

 

*Peltse jongeren zijn jongeren die een link hebben met Pelt bijvoorbeeld omdat ze wonen in Pelt, er naar school gaan, lid zijn van een Peltse vereniging. Kortom alle jongeren die willen meebouwen aan onze gemeente.

Meer nieuws, activiteiten & blogs

Jeugd in Pelt

Onze gemeente nog meer op maat van jongeren maken? Dat kunnen we alleen samen met jullie, de tieners en jongvolwassenen van Pelt. Doe jij mee?

Ik doe mee