Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Pelt krijgt label 'Kindvriendelijke Gemeente' en zoekt 10 gezichten

Gemeente Pelt zet hard in op kindvriendelijkheid. Met 80 concrete actiepunten wil Pelt ervoor zorgen dat kinderen en jongeren zich goed voelen in hun gemeente. Daarvoor wordt Pelt nu beloond met het label ‘Kindvriendelijke Gemeente’.

Label

Pelt krijgt het label ‘Kindvriendelijke Gemeente’ (virtueel) uit handen van Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle. Het label erkent steden en gemeenten die aantonen dat ze een lange termijnambitie hebben om te werken aan de kindvriendelijkheid van hun beleid. Pelt is een van de twee Limburgse gemeenten die het label krijgen voor de periode 2020-2025.

Focus op kinderen en jongeren

Al tijdens de voorbereiding van de fusie beslisten de toenmalige schepencolleges om te werken aan een strategisch, doelgericht en breedgedragen beleid gericht op de kinderen en jongeren van Pelt. Om dat engagement nog meer kracht bij te zetten werd kindvriendelijkheid opgenomen in het eerste meerjarenplan van Pelt als één van de vier speerpunten.

80 concrete actiepunten

Pelt volgde het traject ‘Kindvriendelijke Gemeente’ om dit streven te vertalen in een concreet actieplan. Het kreeg hiervoor de steun van Bataljong, een netwerk van experts op vlak van lokaal beleid voor kinderen en jongeren. Maar liefst 450 kinderen en jongeren gaven hun input. Ook 265 volwassenen - waaronder ouders, schooldirecties, partners van het Huis van het Kind en gemeentediensten - werkten mee aan het omvangrijke actieplan.

Het plan omvat 80 concrete actiepunten, met als doel een warme en uitdagende omgeving te creëren waar kinderen en jongeren zichzelf kunnen zijn en maximale kansen en steun krijgen. Het gaat om bestaande initiatieven die worden verdergezet en om nieuwe acties die in de komende maanden en jaren op poten worden gezet.

Zo zal de behoefte en haalbaarheid van een jongerenontmoetingscentrum onderzocht worden, wordt de Babytheek verder uitgewerkt, krijgt de jonge Peltse rapper Rian Snoeks ondersteuning bij de promotie van zijn nummer over mentaal welzijn, wordt geïnvesteerd in jeugdverenigingen en jongerencultuur, worden drempels weggenomen voor financieel kwetsbare gezinnen zodat ze (vaker) kunnen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten, komt er een permanente dialoog met kinderen en jongeren ...

Samenwerking

Natuurlijk stopt het niet nu Pelt het actieplan klaar heeft en zich officieel Kindvriendelijke Gemeente mag noemen. De komende maanden en jaren zal veel geïnvesteerd worden om kinderen en jongeren te helpen, te steunen, naar hen te luisteren en hen kansen te geven. Intensieve samenwerking met de kinderen en jongeren, hun ouders en de partnerorganisaties is de sleutel om te komen tot een échte kindvriendelijke gemeente.

Gezichten gezocht

Het gemeentebestuur zoekt 10 kinderen en jongeren die de gezichten willen worden van kindvriendelijk Pelt. Peltse kinderen van 6 tot en met 18 jaar kunnen zich aanmelden op www.gemeentepelt.be/gezicht.

Deel op facebook
Deel op twitter