Feedback schetsontwerp

Leuk dat het Marktplein vernieuwd wordt

Behouden

Het groen behouden

Veranderen

Met de parkeerplaatsen die verdwijnen zullen mogelijks de mensen ook wegblijven uit het centrum, andere parkeerplaatsen liggen voor oudere en mindermobielen te ver weg van het marktplein. De resterende parkeerplaatsen zullen snel ingenomen worden door de omliggende bewoners.

Toevoegen

Het is goed dat er aan de zwakke weggebruiker is gedacht maar in het "nieuwe centrum" van Pelt ter hoogte van De Koel blijven de onveilige verkeerssituaties zich opstapelen en wordt het voor de omwonende steeds minder en minder leefbaar door de enorme verkeersdrukte van de auto's en ook vrachtwagens die onveilige manoeuvres uitvoeren en die zonder al te veel reglementering (snelheid en onduidelijke verkeersborden) die voor deze toestand zorgen. De middelen die nu aangewend worden voor het Marktplein gaan ten koste van andere misschien wel dringende problemen en onveilige verkeerssituaties