Welcome to Citizen

Neerpelt en Overpelt samen op weg naar Pelt

De gemeenten Neerpelt en Overpelt hebben de intentie om vanaf 2019 samen een nieuwe, sterke en mooie gemeente te worden. We willen de inwoners van Pelt zoveel mogelijk betrekken bij de vele beslissingen die moeten genomen worden. Inwoners die niet kunnen deelnemen aan publieksmomenten en workshops willen we via dit online participatieplatform de kans geven om voorstellen te doen en feedback te geven op ideeën van anderen.

Momenteel lopen er twee participatiecampagnes:

 

WIJZIGING STRAATNAMEN

In een eerste campagne willen we inwoners betrekken bij de wijziging van 54 straatnamen. De campagne zal bestaan uit drie fases: voorstellen indienen, voorstellen beoordelen en beslissen over voorstellen. We kregen meer dan 200 voorstellen, heel erg bedankt! Terwijl heel wat mensen zich nu buigen over de voorstellen, kan ook jij nog altijd reageren of stemmen op een voorstel, of je kan de voorstellen gewoon bekijken. Klik daarvoor op het bord hieronder:

 

INSPIRATIE-AVONDEN

Met de tweede campagne willen we inwoners inspireren rond zes thema’s die mee de toekomst van onze gemeente zullen bepalen. Enerzijds organiseren we zes inspiratieavonden met boeiende sprekers (zie ‘Meer informatie’). Anderzijds kan iedereen voorstellen voor de toekomst van onze gemeente indienen (klik hiervoor op ‘Deelnemen’).

Heb je vragen over de fusie dan kan je terecht op www.gemeentepelt.be