Inspiratieavonden - Op weg naar gemeente Pelt

In het najaar van 2017 en het voorjaar van 2018 organiseerde de nieuwe gemeente Pelt zes inspiratieavonden. We nodigden telkens een spreker uit die de inwoners en iedereen die meebouwt aan onze nieuwe gemeente kan inspireren. Na de uiteenzetting had iedereen de kans om suggesties of voorstellen te formuleren.
Hieronder zie je de thema's van de inspiratie-avonden en kan je ook presentaties en filmpjes herbekijken.

Je kan het pdf bestand van het programma hier downloaden.

 

 

MOBILITEIT IN BEWEGING

 

Mobiliteit is volop in beweging. Zogenaamde ‘disruptieve’ mobiliteitsdiensten en nieuwe technologieën zullen ons mobiliteitssysteem en de manier waarop we ons in de toekomst verplaatsen veranderen. Dit biedt interessante mogelijkheden, maar tegelijk ook nieuwe uitdagingen. Onderwerpen die deze avond aan bod kwamen zijn onder meer zelfrijdende voertuigen en Mobility as a Service (MaaS).

Klik hier voor de presentatie van de spreker.

 

Professor Tom Brijs
UHasselt

22 november 2017

 
 
 

DE NIEUWE FUSIEGEMEENTE IN CIJFERS

 

Wat is de situatie in Neerpelt, Overpelt en in beide gemeenten samen op basis van een aantal kerncijfers? Wat zijn de kenmerken van de bevolking en wat is de situatie in verschillende levens- en beleidsdomeinen? Spreker Koen Snyers van de toekomstige Cel Data & Analyse van de provincie Limburg gaf tekst en uitleg. Hij keek daarbij door de bril van een socioloog.

Klik hier voor de presentatie van de spreker.

 

Koen Snyers
Provincie Limburg
13 december 2017
 
 
 

SMART CITY: DIGITALE UITDAGINGEN VOOR DE TOEKOMST

 

Steden nemen in de toekomst een steeds belangrijkere rol op zich. De wereld om ons heen verandert snel en dat heeft een directe impact op hoe wij als inwoners van een stad leven, wonen en werken. Daarbij is ‘samenwerken’ een heel belangrijke boodschap. Het zijn de steden van de toekomst die het verschil zullen kunnen maken met slimme diensten voor haar inwoners. Hoe zit dat juist in elkaar en waarom is ’smart city‘ meer dan een hippe slogan? Wat betekent dit, ook voor Neerpelt en Overpelt in de toekomst?

 

Joachim De Vos
TomorrowLab
18 januari 2018
 
 
 

DE CENTRUMSAMENLEVING: NIEUWE BURGERS – NIEUWE ORGANISATIEDOELEN – NIEUWE VERENIGINGEN

 

We leven in een tijdperk met ongelooflijk veel evoluties en veranderingen: mondige burgers, technologische ontwikkelingen, nieuwe organisatievormen… Het maakt dat heel wat organisaties en overheden voor de uitdaging staan om zichzelf ‘heruit te vinden’. In deze lezing gaf Krist Pauwels een zicht op deze evoluties en bood hij het middenveld kapstokken om hiermee om te gaan.

 

Krist Pauwels
Choco communicatie
21 februari 2018
 
 
 

VRIJE TIJD IN DE TOEKOMST

 

Digitalisering, een veranderend tijdspatroon, minder vrijwilligers die ‘de kar trekken’, een steeds groter wordend aanbod: verenigingen in de vrijetijdssector krijgen het alsmaar moeilijker om het hoofd boven water te houden. Hoe bieden we hierop een antwoord?

Klik hier voor de presentatie van de spreker.

 

Toon Berckmoes
IDEA Consult
28 februari 2018
 
 
 

PLAATS MAKEN VOOR MENS EN NATUUR

 

Door enkel te focussen op klimaat en CO2 gaan we voorbij aan de essentie van duurzaamheid. Een succesvol klimaatbeleid zal niet kunnen verhinderen dat de natuur alsnog wordt uitgeroeid. De natuur heeft in eerste instantie gewoon meer plaats nodig, zo niet zullen ecosystemen en soorten blijven uitsterven.
Specifiek voor het kapotverkavelde Vlaanderen met zijn extreem hoog ruimtebeslag, betekent dit dat we moeten inzetten op kernversterking en op het krimpen van onze reële ruimtelijke voetafdruk. Naast verdichting zullen dus ook afbraak en het creëren van meer natuur op de agenda moeten gezet worden. Tegelijk stelt dit hogere eisen aan de nieuwe woningen in de steden, want die hebben een veel hogere pretfactor nodig zodat ze qua woonkwaliteit en mogelijke activiteiten concurrentieel worden met de verkavelingsvilla…

 

Nic Balthazar maakte in opdracht van Team Vlaams Bouwmeester de film 'Plannen voor plaats' waarin de visie van Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck uit de doeken wordt gedaan. De trailer kan je hier bekijken. De volledige film (48') vind je via deze link.

 

Leo Van Broeck
Vlaams Bouwmeester 
28 maart 2018
 

 


Tijdens de inspiratieavonden konden de aanwezigen suggesties voor de nieuwe gemeente doorgeven. Ook wie niet aanwezig kon zijn, kon dit doen via dit platform. Alle ideeën en feedback kan je bekijken door op het icoon hieronder te klikken.

 

 
 
 

Presentatie en video's van de inspiratieavond

Presentatie van de inspiratieavond

Vrije tijd. Trends & Facts