Inspiratieavonden - Op weg naar gemeente Pelt

De komende maanden organiseert de nieuwe gemeente Pelt zes inspiratieavonden. We nodigen telkens een spreker uit die de inwoners en iedereen die meebouwt aan onze nieuwe gemeente kan inspireren. Na de uiteenzetting heeft iedereen de kans om suggesties of voorstellen te formuleren. De toegang is gratis, inschrijven is niet nodig. Breng gerust je familie, vrienden of buren mee. We maken er samen een boeiende avond van.

Je kan het pdf bestand van het programma hier downloaden.

 

 

MOBILITEIT IN BEWEGING

Mobiliteit is volop in beweging. Zogenaamde ‘disruptieve’ mobiliteitsdiensten en nieuwe technologieën zullen ons mobiliteitssysteem en de manier waarop we ons in de toekomst verplaatsen veranderen. Dit biedt interessante mogelijkheden, maar tegelijk ook nieuwe uitdagingen. Onderwerpen die deze avond aan bod komen zijn onder meer zelfrijdende voertuigen en Mobility as a Service (MaaS).

Klik hier voor de presentatie van de spreker.

 

Professor Tom Brijs
UHasselt

Woe 22 november
20.00 uur

Dommelhof Neerpelt
 
 

DE NIEUWE FUSIEGEMEENTE IN CIJFERS

Wat is de situatie in Neerpelt, Overpelt en in beide gemeenten samen op basis van een aantal kerncijfers? Wat zijn de kenmerken van de bevolking en wat is de situatie in verschillende levens- en beleidsdomeinen? Spreker Koen Snyers van de toekomstige Cel Data & Analyse van de provincie Limburg geeft tekst en uitleg. Hij kijkt daarbij door de bril van een socioloog.

Klik hier voor de presentatie van de spreker.

 

Koen Snyers
Provincie Limburg
Woe 13 december
20.00 uur
CC Palethe Overpelt
 
 

SMART CITY: DIGITALE UITDAGINGEN VOOR DE TOEKOMST

Steden nemen in de toekomst een steeds belangrijkere rol op zich. De wereld om ons heen verandert snel en dat heeft een directe impact op hoe wij als inwoners van een stad leven, wonen en werken. Daarbij is ‘samenwerken’ een heel belangrijke boodschap. Het zijn de steden van de toekomst die het verschil zullen kunnen maken met slimme diensten voor haar inwoners. Hoe zit dat juist in elkaar en waarom is ’smart city‘ meer dan een hippe slogan? Wat betekent dit, ook voor Neerpelt en Overpelt in de toekomst?

 

Joachim De Vos
TomorrowLab
Do 18 januari
20.00 uur
CC Palethe Overpelt
 
 

DE CENTRUMSAMENLEVING: NIEUWE BURGERS – NIEUWE ORGANISATIEDOELEN – NIEUWE VERENIGINGEN

We leven in een tijdperk met ongelooflijk veel evoluties en veranderingen: mondige burgers, technologische ontwikkelingen, nieuwe organisatievormen… Het maakt dat heel wat organisaties en overheden voor de uitdaging staan om zichzelf ‘heruit te vinden’. In deze lezing geeft Krist Pauwels een zicht op deze evoluties en biedt hij het middenveld kapstokken om hiermee om te gaan.

 

Krist Pauwels
Woe 21 februari
20.00 uur
Dommelhof Neerpelt
 
 

VRIJE TIJD IN DE TOEKOMST

Digitalisering, een veranderend tijdspatroon, minder vrijwilligers die ‘de kar trekken’, een steeds groter wordend aanbod: verenigingen in de vrijetijdssector krijgen het alsmaar moeilijker om het hoofd boven water te houden. Hoe bieden we hierop een antwoord?

 

Toon Berckmoes
IDEA Consult
Woe 28 februari
20.00 uur
CC Palethe Overpelt
 
 

PLAATS MAKEN VOOR MENS EN NATUUR

Door enkel te focussen op klimaat en CO2 gaan we voorbij aan de essentie van duurzaamheid. Een succesvol klimaatbeleid zal niet kunnen verhinderen dat de natuur alsnog wordt uitgeroeid. De natuur heeft in eerste instantie gewoon meer plaats nodig, zo niet zullen ecosystemen en soorten blijven uitsterven.
Specifiek voor het kapotverkavelde Vlaanderen met zijn extreem hoog ruimtebeslag, betekent dit dat we moeten inzetten op kernversterking en op het krimpen van onze reële ruimtelijke voetafdruk. Naast verdichting zullen dus ook afbraak en het creëren van meer natuur op de agenda moeten gezet worden. Tegelijk stelt dit hogere eisen aan de nieuwe woningen in de steden, want die hebben een veel hogere pretfactor nodig zodat ze qua woonkwaliteit en mogelijke activiteiten concurrentieel worden met de verkavelingsvilla…

 

Leo Van Broeck
Vlaams Bouwmeester 
Woe 28 maart
20.00 uur
Dommelhof Neerpelt

 


Ook als je niet naar de inspiratieavonden kan komen kan je je suggesties voor de nieuwe gemeente Pelt doorgeven. Bovendien kan je feedback geven op ideeën die door anderen werden voorgesteld. Deelnemen kan door op het icoon hieronder te klikken.

 

Presentatie en video's van de inspiratieavond

Presentatie van de inspiratieavond