Wijziging straatnamen

Wijziging straatnamen

Tot en met zondag 14 januari kon iedereen voorstellen indienen voor straten die vanaf 1 januari 2019 van naam zullen veranderen. We hebben heel wat voorstellen ontvangen. Heel erg bedankt voor jullie enthousiaste inbreng. Het indienen van voorstellen is afgelopen. Stemmen en feedback geven op voorstellen is wel nog steeds mogelijk.
Voor de volledigheid willen we meegeven dat enkel het overleg en de (eventuele) stemmen op de buurtbabbels van invloed zijn op de uiteindelijke keuze. Enkel inwoners van de betrokken straat zullen mee kunnen bepalen welk voorstel de voorkeur van de straat heeft. De stemmen die via de website www.participelt.be binnenkomen zullen niet in overweging genomen worden.
 
In de volgende weken zullen werkgroepen met leden van de heemkundige kringen en cultuurraden, aangevuld door de schepenen van cultuur, zich buigen over al deze voorstellen. Deze werkgroepen beoordelen onder meer of het voorstel voldoet aan de richtlijnen die vooraf werden opgesteld en of er aanpassingen nodig zijn op het vlak van spelling. Voorstellen die niet voldoen aan de opgestelde richtlijnen of die banaal of triviaal overkomen zullen niet aanvaard worden.
 
In een derde fase worden de bewoners van de betrokken straten uitgenodigd op buurtbabbels die de gemeenten organiseren op zondag 18 en 25 februari. De bewoners ontvangen hiervoor nog een uitnodiging per brief. Tijdens deze buurtbabbels gaan inwoners met elkaar in gesprek over de voorstellen om samen een keuze te maken.
 
Het overzicht met alle voorstellen per straat kan je hier raadplegen.
De richtlijnen omtrent straatnamen kan je hier raadplegen. 
De lijst met huidige straatnamen kan je hier raadplegen. 
De richtlijnen rond spelling van straatnamen kan je hier raadplegen. 
 
 
 

 

 
 
Ingediende voorstellen
Ursulinnenstraat. Simpel. Het klooster ligt er in de buurt. En die orde heeft toch veel mensen,...
0
Naam nog bekend bij bewoners.
0
De aan de huidige Vijverstraat 17 gelegen boerderij van Janssen, Henricus, heet: "Hoeve De...
0
Deze straatnaam heb ik in gedachten omdat de parochiezaal in onze straat staat
0
CIJNSSTRAAT of CENSSTRAAT Cijns = belasting of aanslag Cens = kempisch dialect voor cijns. Vb...
0
- De Slagmolen (historisch en cultureel erfgoed) ligt er. De toegangsweg tot deze molen ligt er al...
0
In overeenstemming met omliggende straten (bloemen).
0
Eer aan de stichter van het Rode Kruis, afdeling bestaat 80 jaar. En laan voor de weg die straks...
0
klaverstraat mag best Bakenheuvel of baeckenheuvel veranderen in het verleden waren hier ...
0
Straatnaamverandering Mirabelstraat. Vroeger was er een café tegenover die die naam had.
0
Een klein gezellig straatje met 6 huizen en een grote bocht en vanaf 2019 gelegen in het nieuwe...
0
Omliggende straatnamen zijn ook bloemgerelateerd
0
Ponystraat. Vroeger stonden er op de hoek van de St. Jansstraat en de Eindestraat tijdens het...
0
Rode Kruis Neerpelt - Overpelt bestaat 80 jaar en is gehuisvest in de Weidestraat, tevens hopen zij...
0
Veel muggen in dit gebied
1
Beekstraat is nu verlengde van de Bemvaartstraat. Dus alles zou Bemvaarstraat kunnen worden en dan...
0
Wegens het nieuwe bouwproject Laukenshof en de vroegere bakkerij Sint-Aubertus of in de...
0
Verdraagzaamheid is tegenwoordig veel minder dan vroeger. Met straatnaam kunnen we benadrukken dat...
0
Kleine doodlopende straat, meerder buren staan achter dit idee.
0