Wijziging straatnamen

Wijziging straatnamen

Fase één: indienen voorstellen
12/12/2017
Fase twee: beoordeling voorstellen
14/01/2018
Fase drie: keuze favoriete voorstel
14/02/2018
28/02/2018
Tot en met zondag 14 januari kon iedereen voorstellen indienen voor straten die vanaf 1 januari 2019 van naam zullen veranderen. We hebben heel wat voorstellen ontvangen. Heel erg bedankt voor jullie enthousiaste inbreng. Het indienen van voorstellen is afgelopen. Stemmen en feedback geven op voorstellen is wel nog steeds mogelijk.
Voor de volledigheid willen we meegeven dat enkel het overleg en de (eventuele) stemmen op de buurtbabbels van invloed zijn op de uiteindelijke keuze. Enkel inwoners van de betrokken straat zullen mee kunnen bepalen welk voorstel de voorkeur van de straat heeft. De stemmen die via de website www.participelt.be binnenkomen zullen niet in overweging genomen worden.
 
In de volgende weken zullen werkgroepen met leden van de heemkundige kringen en cultuurraden, aangevuld door de schepenen van cultuur, zich buigen over al deze voorstellen. Deze werkgroepen beoordelen onder meer of het voorstel voldoet aan de richtlijnen die vooraf werden opgesteld en of er aanpassingen nodig zijn op het vlak van spelling. Voorstellen die niet voldoen aan de opgestelde richtlijnen of die banaal of triviaal overkomen zullen niet aanvaard worden.
 
In een derde fase worden de bewoners van de betrokken straten uitgenodigd op buurtbabbels die de gemeenten organiseren op zondag 18 en 25 februari. De bewoners ontvangen hiervoor nog een uitnodiging per brief. Tijdens deze buurtbabbels gaan inwoners met elkaar in gesprek over de voorstellen om samen een keuze te maken.
 
Het overzicht met alle voorstellen per straat kan je hier raadplegen.
De richtlijnen omtrent straatnamen kan je hier raadplegen. 
De lijst met huidige straatnamen kan je hier raadplegen. 
De richtlijnen rond spelling van straatnamen kan je hier raadplegen. 
 
 
 

 

 
 
Ingediende voorstellen
Zeshoek
Op het Riet staan 6 huizen , aangezien dit landbouwzone is zal dit wel zo blijven.Om op het Riet te...
0
Lilledorp
Naam Lille behouden
0
Lilse Meulenstraat
De Lilse Meulen hoort zijn eigen straat te hebben
0
Goedlevenstraat
omdat het goed is te wonen in de straat.
0
Lilsemolenstraat
Lilse molen in onze straat
1
Tricotstraat
De naam verwijst naar het voormalige textielbedrijf 'tricotage', dat gelegen was in de...
0
Dommelhoflaan
De straat tegenover het Dommelhof.
0
Bosvlinderstraat
2
Dommelslagdreef
Is een leuke alliteratie op Dommelslag en er staat een mooie bomendreef naast de weidestraat.
0
Veenstraat
In verband met turfontginning.
4
Slingerweg
De naam spreekt voor zichzelf.
1
Lilledorp
Naam Lille behouden
0
Dingenenstraat
Verwijst naar de plaatsnamen op den Dingenen
0
Groene woudstraat
0
Meulenwiekerstraat
Verwijzing naar carnaval groep in Lille waar ook molenaar Jef Brouwers lid van is. En woont...
0
Skiffel
Verwijst naar de voormalige gelijknamige dancing in de Spoorwegstraat, en is korter en krachtiger...
0
Dommelhoflaan
De straat tegenover het Dommelhof.
0
Remstraat
Klinkt kort en krachtig en geen verwarring meer met  Bermstraat. Minimale aanpassing van...
0
Welpenbos
Het bos achter de scoutsrally in Neerpelt wordt door de scoutsgroep al meerdere decennia het "...
1
Reinpadstraat
Het begin van de Sint-Jorisstraat begint aan een fiets- en wandelpad van enkele meter breed en...
1
Pleintje
Onze straatnaam Olmenstraat Overpelt gaat verdwijnen. Graag hadden wij (en ook onze buren) deze...
1
Slingerweg
De naam spreekt voor zichzelf.
1
Ursulinenstraat
Op vraag van Zuster Kristien Vanderfeesten, generale overste van de Ursulinen,en namens WICO campus...
0
straatnaamwijziging Dommelweg
Dommelweg komt tijdens de fusie in Pelt te liggen. Een kleine maar vertrouwde wijziging:...
0
Grote Hoekstraat
heeft een directe relatie met de oude straatnaam waaraan ook de “Kleine Hoekstraat” grenst, en dus...
0
Kapelanijstraat
Omdat hier (Kerkstraat 2) in 1958 de Kapelanij werd gebouwd naast de kerk... Het huis waar ik in...
0
Esperanzastraat
Vroeger lag de ingang van het voetbalplein van Esperanza Neerpelt in de Spoorwegstraat.
0
Dommelhoflaan
De straat tegenover het Dommelhof.
1
Braamstraat
klinkt mooi; doet nog denken aan Bremstraat; algemeen voorkomende struik in Vlaanderen
0
Slagmolenstraat
De Beemdstraat ligt in het verlengde van de Slagmolenstraat in Neerpelt. De naam Slagmolenstraat...
0