Fase 1: Eerste participatiegolf
20/10/2017
Fase 2: Drie ontwerpteams aan de slag
05/01/2018
Fase 3: Tweede participatiegolf
01/03/2018
Fase 4: Ontwerpteam verder aan de slag
31/03/2018
Fase 5: Feestelijke onthulling van definitief plan
30/06/2018
31/07/2020

Haspershoven, wijk van de toekomst!

Pelt betrekt haar inwoners bij het ontwerp van een nieuw woongebied in Haspershoven. Het 9,5 hectare grote gebied ligt tussen de Leopoldlaan en de Haspershovenstraat, in het hart van onze gemeente.

Het woonproject op Haspershoven zal volledig draaien rond het wonen van de toekomst. Met dit woonproject willen we zoveel mogelijk inzetten op tal van innovaties op het vlak van duurzaamheid en ecologie. Maar dat betekent niet dat er moet worden ingeboet aan comfort en levenskwaliteit.

Iedereen kan van thuis uit – via laptop of smartphone - zijn of haar mening geven over hoe het gebied er moet gaan uitzien.

De gemeente bezorgde alle ideeën van de bevolking aan drie ontwerpteams. Op basis van het ruimtelijk uitvoeringsplan en van die ideeën tekenden zij een plan voor Haspershoven. In een tweede participatiegolf werden de drie plannen van de ontwerpteams voorgesteld aan de bevolking, die opnieuw feedback konden geven. Daarna  werd de opdracht toegewezen.

 

Wil je de plannen van de drie ontwerpteams voor Haspershoven bekijken? Neem dan een kijkje op deze pagina