Bouw mee aan gemeente Pelt

Bouw mee aan gemeente Pelt

 

Heb jij goede ideeën, interessante voorstellen of vernieuwende inzichten voor de nieuwe gemeente Pelt? Deel ze met ons en bepaal mee de toekomst van onze gemeente.
Klik op één van de icoontjes hieronder om een voorstel toe te voegen voor elk van de thema’s:
*Heb je een voorstel, idee of suggestie dat niet onder één van de zes thema’s van de inspiratieavonden past? Dan kan je het hieronder achterlaten.
 
 
Ingediende voorstellen
Uitstappen naar grote events
Is het mogelijk om voor grote events of musea in de grote steden busvervoer in te leggen zodat dit...
0
Digitalisering
Brengt de digitalisering jongeren mee in besturen van verenigingen?
0
Activiteitendatabank
Kan de gemeente (of via een hogere instantie?) een 'activiteitendatabank' genereren, zodat...
0
Allochtonen
We mogen de groep 'kleurlingen' zeker niet onderkennen in Pelt. We moeten hier positief mee leren...
0
Goede initiatieven
Er bestaan al vele goede initiatieven qua vrije tijd in Pelt. Dat mag ook gezien worden!
0
Samenwerking Valkenhof
Asielcentrum Valkenhof is een moeilijk te bereiken publiek (zeker de kinderen). Hoe kunnen we deze...
0
Initiatieven
Het lijkt ons belangrijk dat initiatieven best van onderuit groeien. Dat geeft veel meer impact.
0
TV kijken
Gaagt het TV kijken in de toekomst meer of minder worden?
0
Nieuwe mensen bereiken
Hoe bereiken we de mensen, meer bepaald de jongeren (min 30 jaar)? Hoe bereiken wij gepensioneerden...
0
Problemen verenigingen
Elke vereinging heeft vaak dezelfde problemen. Kan de gemeente het bestuur van de verenigingen...
0
Buurtwerkingen
Aanbod van de gemeente (ondersteuningen, logistiek, ...) ten opzichte van de verenigingen (buurten...
0
Individualisering
Hoe hou je de individualisering van de maatschappij tegen?
0
Gemengde activiteiten
Voor meer 'gemengde participatie':  bv culturele activiteiten voor senioren toegankelijk maken...
0
Privacy
Het wordt voor bestuursleden steeds moeilijker om alle richtlijnen te volgen wat te doen voor de...
0
Gemeenteraad op locatie
Gemeenteraden in de verschillende gehuchten laten plaatsvinden.
0
Betrekken van burgers
De burger verder blijven betrekken zoals het nu gebeurt met de inspiratie-avonden en luisteren naar...
0
Droomsessies
Droomsessies organiseren: "Waar droom je van voor in Pelt?" - Vragen aan mensen die samenkomen....
0
Houvast in tijden van verandering
Hoe vang je de schrik van verandering op? Mensen vinden taakafbakening en houvast belangrijk.
0
Initiatieven van burgers
Initiatieven vanuit de burgers een kans geven. Ook al is de slaagkans vooraf klein.
0
Opkomst bij inspraakmomenten
Hoe krijg je mensen gemotiveerd voor inspraakmomenten? Zie: 32.000 inwoners -> 60 deelnemers
0
Verkiezingen
Het nieuwe gemeentelijk bestuur samenstellen vertrekkend vanuit de vanavond voorgestelde principes...
0
Gehuchtenwerking
De gehuchtenwerking is een zeer mooi initiatief en hopelijk wordt het verder gezet.
0
Meekunnen met sociale media
Hoe wordt er gezorgd voor de mensen die niet meer mee kunnen met de sociale media?
0
Vertrouw op je burgers
Durven controle los te laten... Vertrouw op je burgers
0
straatnaam
Weet het, ben een hele tijd te laat, maar zou toch nog een voorstel willen doen voor een...
1
WiFI
Misschien een WiFi-netwerk in het volledige centrum?
0
straatnaamwijziging Dommelweg
Dommelweg komt tijdens de fusie in Pelt te liggen. Een kleine maar vertrouwde wijziging:...
0
Dorpsstraat Overpelt wordt fietsstraat
De Dorpsstraat in Overpelt wordt van Ringlaan tot Ringlaan een fietsstraat, zoals stad Peer dit ook...
0
Grensoverschrijdend werken
Grensoverschrijdend werken met enerzijds Maastricht en Luik, anderzijds met Eindhoven en Hasselt....
0
Cohousing
Cohousing wettelijk makkelijker maken voor de mensen (jongeren)
0