Bouw mee aan gemeente Pelt

 

Heb jij goede ideeën, interessante voorstellen of vernieuwende inzichten voor de nieuwe gemeente Pelt? Deel ze met ons en bepaal mee de toekomst van onze gemeente.
Klik op één van de icoontjes hieronder om een voorstel toe te voegen voor elk van de thema’s:
*Heb je een voorstel, idee of suggestie dat niet onder één van de zes thema’s van de inspiratieavonden past? Dan kan je het hieronder achterlaten.
 
 
Ingediende voorstellen
Beste, Ik ga regelmatig naar de Proxy Delhaize met mijn kinderen, zoals vele mensen. Wat ik...
In Hasselt werden geluksplekken gecreëerd, in samenwerking met Leo Bormans. Iets kei tof waar je...
Kan de gemeente (of via een hogere instantie?) een 'activiteitendatabank' genereren, zodat...
De titel zegt het al zelf.  Zou het niet leuk zijn moest er voor gehucht een 'gehuchtshoofd...
Er bestaan al vele goede initiatieven qua vrije tijd in Pelt. Dat mag ook gezien worden!
Hoe bereiken we de mensen, meer bepaald de jongeren (min 30 jaar)? Hoe bereiken wij gepensioneerden...
Gemeenteraden in de verschillende gehuchten laten plaatsvinden.
Hoe krijg je mensen gemotiveerd voor inspraakmomenten? Zie: 32.000 inwoners -> 60 deelnemers
Brengt de digitalisering jongeren mee in besturen van verenigingen?
Hoe wordt er gezorgd voor de mensen die niet meer mee kunnen met de sociale media?
Het wordt voor bestuursleden steeds moeilijker om alle richtlijnen te volgen wat te doen voor de...
We mogen de groep 'kleurlingen' zeker niet onderkennen in Pelt. We moeten hier positief mee leren...
Droomsessies organiseren: "Waar droom je van voor in Pelt?" - Vragen aan mensen die samenkomen....
Elke vereinging heeft vaak dezelfde problemen. Kan de gemeente het bestuur van de verenigingen...
Aanbod van de gemeente (ondersteuningen, logistiek, ...) ten opzichte van de verenigingen (buurten...
Het lijkt ons belangrijk dat initiatieven best van onderuit groeien. Dat geeft veel meer impact.
Hoe hou je de individualisering van de maatschappij tegen?
Het nieuwe gemeentelijk bestuur samenstellen vertrekkend vanuit de vanavond voorgestelde principes...
Is het mogelijk om voor grote events of musea in de grote steden busvervoer in te leggen zodat dit...
De burger verder blijven betrekken zoals het nu gebeurt met de inspiratie-avonden en luisteren naar...
Initiatieven vanuit de burgers een kans geven. Ook al is de slaagkans vooraf klein.
De gehuchtenwerking is een zeer mooi initiatief en hopelijk wordt het verder gezet.
Voor meer 'gemengde participatie':  bv culturele activiteiten voor senioren toegankelijk maken...
Gaagt het TV kijken in de toekomst meer of minder worden?
Hoe vang je de schrik van verandering op? Mensen vinden taakafbakening en houvast belangrijk.
Asielcentrum Valkenhof is een moeilijk te bereiken publiek (zeker de kinderen). Hoe kunnen we deze...
Durven controle los te laten... Vertrouw op je burgers
Misschien een WiFi-netwerk in het volledige centrum?
Grensoverschrijdend werken met enerzijds Maastricht en Luik, anderzijds met Eindhoven en Hasselt....
Weet het, ben een hele tijd te laat, maar zou toch nog een voorstel willen doen voor een...
Cohousing wettelijk makkelijker maken voor de mensen (jongeren)
Dommelweg komt tijdens de fusie in Pelt te liggen. Een kleine maar vertrouwde wijziging:...