Bouw mee aan gemeente Pelt

 

Heb jij goede ideeën, interessante voorstellen of vernieuwende inzichten voor de nieuwe gemeente Pelt? Deel ze met ons en bepaal mee de toekomst van onze gemeente.
Klik op één van de icoontjes hieronder om een voorstel toe te voegen voor elk van de thema’s:
 
*Heb je een voorstel, idee of suggestie dat niet onder één van de zes thema’s van de inspiratieavonden past? Dan kan je het hieronder achterlaten.
 
 
Ingediende voorstellen
Beste, Ik ga regelmatig naar de Proxy Delhaize met mijn kinderen, zoals vele mensen. Wat ik...
Droomsessies organiseren: "Waar droom je van voor in Pelt?" - Vragen aan mensen die samenkomen....
Het wordt voor bestuursleden steeds moeilijker om alle richtlijnen te volgen wat te doen voor de...
Elke vereinging heeft vaak dezelfde problemen. Kan de gemeente het bestuur van de verenigingen...
Gemeenteraden in de verschillende gehuchten laten plaatsvinden.
Kan de gemeente (of via een hogere instantie?) een 'activiteitendatabank' genereren, zodat...
Hoe hou je de individualisering van de maatschappij tegen?
Hoe wordt er gezorgd voor de mensen die niet meer mee kunnen met de sociale media?
Brengt de digitalisering jongeren mee in besturen van verenigingen?
Misschien een WiFi-netwerk in het volledige centrum?
Er bestaan al vele goede initiatieven qua vrije tijd in Pelt. Dat mag ook gezien worden!
Hoe krijg je mensen gemotiveerd voor inspraakmomenten? Zie: 32.000 inwoners -> 60 deelnemers
Is het mogelijk om voor grote events of musea in de grote steden busvervoer in te leggen zodat dit...
Hoe bereiken we de mensen, meer bepaald de jongeren (min 30 jaar)? Hoe bereiken wij gepensioneerden...
In Hasselt werden geluksplekken gecreëerd, in samenwerking met Leo Bormans. Iets kei tof waar je...
Hoe vang je de schrik van verandering op? Mensen vinden taakafbakening en houvast belangrijk.
De gehuchtenwerking is een zeer mooi initiatief en hopelijk wordt het verder gezet.
Weet het, ben een hele tijd te laat, maar zou toch nog een voorstel willen doen voor een...
Het nieuwe gemeentelijk bestuur samenstellen vertrekkend vanuit de vanavond voorgestelde principes...
Aanbod van de gemeente (ondersteuningen, logistiek, ...) ten opzichte van de verenigingen (buurten...
We mogen de groep 'kleurlingen' zeker niet onderkennen in Pelt. We moeten hier positief mee leren...
Het lijkt ons belangrijk dat initiatieven best van onderuit groeien. Dat geeft veel meer impact.
Gaagt het TV kijken in de toekomst meer of minder worden?
Cohousing wettelijk makkelijker maken voor de mensen (jongeren)
Grensoverschrijdend werken met enerzijds Maastricht en Luik, anderzijds met Eindhoven en Hasselt....
Blijvende aandacht voor vrijwilligers en vrijwillige opa's en oma's.
De burger verder blijven betrekken zoals het nu gebeurt met de inspiratie-avonden en luisteren naar...
Asielcentrum Valkenhof is een moeilijk te bereiken publiek (zeker de kinderen). Hoe kunnen we deze...
De titel zegt het al zelf.  Zou het niet leuk zijn moest er voor gehucht een 'gehuchtshoofd...
Durven controle los te laten... Vertrouw op je burgers