Project Brede School Lindel

Onder de projectnaam ‘Brede School’ zal er een nieuw multifunctioneel gebouwencomplex gerealiseerd worden in het binnengebied van Lindel. Dat is het gebied tussen tussen de Kapelstraat en de Parkstraat. Het gaat om een gezamenlijk project van de gemeente samen met de Corneliusschool en de vzw Parochiale Werken.  Alle drie hebben ze een tekort aan ruimte in veelal gedateerde gebouwen: de kinderopvang, de school en de parochiezaal.

Het project betreft niet alleen de realisatie van nieuwe gebouwen, maar ook de aanleg van de omgeving in het binnengebied.

Vooraleer het ontwerp aan de gemeenteraad wordt voorgelegd voor goedkeuring, willen wij uw mening vragen. De plannen vindt u hieronder (klik op de bijlage).

Brede School Lindel