Participatietraject straatnamen

Fase één: indienen voorstellen
12/12/2017
Fase twee: beoordeling voorstellen
14/01/2018
Fase drie: keuze favoriete voorstel
14/02/2018
28/02/2018

De combinatie van een straatnaam, huisnummer en gemeente maakt een postadres uniek. Twee straten met dezelfde of een gelijkaardige naam zou tot misverstanden kunnen leiden. Daarom wordt voorgesteld dat bij identieke of gelijkluidende straatnamen de straat met het kleinste aantal huisgezinnen van naam zal wijzigen. Gelijkluidende straten zijn straten waarvan: 

  • - het eerste deel identiek is;
  • - én waarvan het achtervoegsel –laan, -straat, -dreef of –weg is of waarvan het achtervoegsel ontbreekt (bv. Look en Lookstraat).

Inwoners lanceren voorstellen voor nieuwe straatnamen 

Net zoals alle inwoners van Neerpelt en Overpelt werden betrokken bij de keuze van een nieuwe gemeentenaam, kregen de bewoners van de straten die van naam zullen wijzigen ook inspraak in de keuze van de nieuwe straatnamen. Tot midden januari 2018 konden alle inwoners van Neerpelt en Overpelt voorstellen voor nieuwe straatnamen insturen via het online participatieplatform www.participelt.be

We ontvingen 340 unieke voorstellen. 

Richtlijnen voor nieuwe straatnamen 

Het was belangrijk om voor elk van de 55 straten een passende en kwaliteitsvolle naam te kiezen. Een werkgroep met daarin de heemkundige kringen en cultuurraden van beide gemeenten bakende daarom aan de hand van enkele richtlijnen een breed speelveld af voor de keuze van de straatnamen. Zo zou een straat die in een wijk ligt met straatnamen die tot een bepaald thema behoren (bijvoorbeeld bloemen of vogels), bij voorkeur een naam krijgen binnen datzelfde thema.  

De werkgroep toetste de ingezonden voorstellen en de bijhorende motiveringen aan deze richtlijnen. Voor straten waar geen voorstel werd ingediend, formuleerde de werkgroep zalf een voorstel.

Buurtbabbels met de bewoners 

In februari organiseerden we buurtbabbels voor alle bewoners van de straten die van naam zullen wijzigen. Het doel van deze sessies was om samen met de bewoners tot een gedragen voorstel van straatnaam te komen, dat vervolgens wordt voorgelegd aan de gemeenteraden. Deze namen een principiële beslissing over de straatnamen, waarna een openbaar onderzoek zal volgen. De definitieve beslissing werd genomen tijdens de raadszittingen van mei 2018. De wijziging van de straatnamen is ingegaan op 1 januari 2019, de dag dat ook de fusiegemeente officieel uit de startblokken schoot. 

Hier vind je een overzicht van de straten die een nieuwe naam kregen:

GEMEENTE HUIDIGE STRAATNAAM NIEUWE NAAM
Overpelt Acaciastraat Kleine Heide
Neerpelt Akkerstraat Bloesemstraat
Neerpelt Beekstraat Bemvaartstraat (doortrekken vanuit Overpelt)
Overpelt Beemdstraat Slagmolenstraat (doortrekken vanuit Neerpelt)
Neerpelt Berkendreef Scoutsdreef
Overpelt Beukenlaan Notenlaan
Overpelt Biezenstraat Ericastraat
Overpelt Binnenweg Slonkstraat
Overpelt Bremstraat Heikapper
Neerpelt Bremstraat Gele Bremstraat
Neerpelt Breughelstraat Winterdijk
Neerpelt Dennenlaan Cederlaan
Neerpelt Dommelweg Duivenweg
Neerpelt Dorpsstraat Lille Dorp
Overpelt Eindestraat Tuiertstraat
Neerpelt Fabriekstraat Justitielaan
Overpelt Groenstraat Schulenstraat
Overpelt Hoekstraat Parkoever
Neerpelt Hoevestraat Lillerhoef
Neerpelt Hofstraat Kompenveld
Neerpelt Kanaalstraat De Vaart
Neerpelt Kapelweg Vrankenveld
Neerpelt Kastanjedreef Welpenbos
Overpelt Kerkstraat Kapelanijstraat
Overpelt Klaverstraat Grashoek
Neerpelt Klein-Molenstraat Molenwiek
Overpelt Kloosterstraat Ursulinenstraat
Neerpelt Koningin Astridlaan Koninginnelaan
Overpelt Korenbloemstraat Lindelsveld
Neerpelt Kremerstraat Zwaluwweg
Overpelt Kruisstraat Voorhasselt
Overpelt Leliestraat Holwortelstraat
Overpelt Lookstraat Veltenhof
Overpelt Molenbroek Pelterbroek
Overpelt Nieuwstraat Korte Vorenstraat
Overpelt Olmenstraat Esdoornlaan
Overpelt Paardenkerkhof Ambachtsstraat
Neerpelt Parklaan Dommelhoflaan
Neerpelt Ralleylaan Rallylaan
Neerpelt Riet Rieterheide
Neerpelt Schansstraat Hagevenweg
Overpelt Schoolstraat Loodstraat
Neerpelt Sint Jorisstraat Klaproosstraat
Overpelt Sint-Maartenstraat Martinusdreef
Overpelt Sint-Willebrordusstraat Cijnsweg
Overpelt Slagmolenstraat Molenzicht
Neerpelt Spoorwegstraat Skiffel
Overpelt Steenovenstraat Eindakker
Neerpelt Veldstraat Pienveld
Overpelt Venstraat Weg naar het Plat
Overpelt Vijverstraat Kievitsdriesen
Overpelt Vlasrootstraat Bronweg
Neerpelt Voetbalstraat Bosvlinderstraat
Overpelt Weidestraat Dommelslagdreef
Neerpelt Windmolenstraat Lilsemolenstraat