De nieuwe gemeente heet Pelt

Bij de nieuwe gemeente hoort een passende naam: iets wat verwijst naar onze eigenheid, naar wat ons verbindt en naar wat ons onderscheidt van andere gemeenten.
In de nieuwe gemeente wonen meer dan 32 000 mensen. We wilden alle inwoners betrekken bij de keuze van een nieuwe naam. Daarom doorliepen we in de tweede helft van 2017 een participatietraject om een nieuwe gemeentenaam te kiezen. Het traject bestond uit drie fasen.

 

Fase één

In de eerste fase die liep tot en met vrijdag 15 september kon iedereen zijn of haar voorstel, samen met een motivatie, indienen. We ontvingen 206 unieke inzendingen.

 

Fase twee

Tijdens de tweede fase van het traject selecteerde een volksjury van 36 Peltenaren drie namen. De volksjury bestond uit vijf vertegenwoordigers van de cultuurraden en heemkundige kringen van beide gemeenten en 27 willekeurig gekozen inwoners van minstens 16 jaar die zich kandidaat stelden. Bij de samenstelling van de jury hebben we rekening gehouden met een gelijke vertegenwoordiging van beide gemeenten, van geslachten en van leeftijdscategorieën.

 

De volksjury kwam samen op 7 oktober en selecteerde drie namen. Per mogelijke naam stelde de jury een motivatie op.

-          Dommelpelt:

Als een van de oudste rivieren van Limburg heeft de Dommel ons altijd gescheiden. In de toekomst gaat hij ons verbinden. In de naam zijn zowel Dommel als Peel verwerkt. Dit zijn herkenbare landschapselementen. Het stukje Pelt verwijst naar beide gemeenten en voelt hierdoor voor de inwoners vertrouwd aan. Het is een frisse jeugdige naam met een mooie uitstraling.

-          Pelten:

Het samenvoegen van twee gemeenten die beide Peltenaren als inwoners hebben moet de naam Pelten opleveren. Zo blijft in de nieuwe naam toch de historie bewaard. De naam geeft aan dat er voor de fusie meer dan één Pelt was. Pelten klinkt waardevol, goed in de mond en is bovendien aanvaardbaar voor beide gemeenten. 

-          Pelt:

Een heldere, krachtige naam met historische achtergrond. De naam is reeds gekend als gemene deler van de huidige gemeentenamen. Pelt is zeer herkenbaar, reeds ingeburgerd en gemakkelijk in gebruik. Ik smelt voor PELT!

 

Fase drie

In een derde fase die liep van 16 tot en met 31 oktober konden alle inwoners ouder dan 12 jaar hun stem uitbrengen op een naam uit deze top drie. Elke inwoner kon één keer stemmen.

Op 4 november werd het resultaat van die stemming bekend gemaakt tijdens een evenement op de Oude Markt.

 

9519 mensen, goed voor 1/3 van alle stemgerechtigde inwoners, brachten hun stem uit.

Het resultaat is als volgt:

  • Pelt: 74,62 %
  • Dommelpelt: 14,42 %
  • Pelten: 10,96 %

De stemmen werden geteld onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. De naam ‘Pelt’ werd de overduidelijke winnaar.