Resultaten enquête

In 2019 smeden we voor onze gemeente plannen voor de periode 2020-2025. We willen graag iedereen die woont, werkt, onderneemt of studeert in Pelt betrekken bij dit Plan voor Pelt. Een eerste stap was een korte enquête waarmee we peilden naar wat volgens jou de troeven van onze gemeente zijn en wat er volgens jou beter kan. 1469 vulden de enquête volledig in. Midden juni gingen we met Peltenaren in gesprek tijdens onze Toekomstdag.

 

Positieve elementen en werkpunten
Pelt scoort met een cijfer van 8,1 goed op de vraag 'Hoe aangenaam vind je het om te wonen in Pelt?'. Het gemiddelde in Vlaanderen ligt op 7,4. 82% van de Peltenaren geeft met een score van 7 of meer aan graag in Pelt te wonen. 

Daarnaast is er een grote tevredenheid over het vrijetijds- en onderwijsaanbod, over voorzieningen voor kinderen en jeugd en over de gemeentelijke dienstverlening. Aandachtspunten zijn volgens de Peltenaren mobiliteit (o.m. verkeersveiligheid) en publieke ruimte (o.m. voet- en fietspaden, zwerfvuil en sluikstorten).
Naast cijfers voor Pelt in het algemeen zijn er ook scores voor elke deelkern afzonderlijk beschikbaar.

 

Presentatie resultaten
Een presentatie met de resultaten vind je in het document hieronder.
Opgelet: het gaat om heel wat cijfers. Je neemt best even rustig de tijd om de resultaten door te nemen. Heb je een vraag over deze resultaten, bijvoorbeeld over hoe deze te interpreteren, dan kan je contact opnemen met onze beleidsmedewerker participatie Greet Sleurs via participatie@gemeentepelt.be of 011 94 93 71.

<< Terug