Gemeentelijke adviesorganen

 

Adviesorganen geven advies aan het gemeentebestuur, zowel op vraag van het bestuur als op eigen initiatief. Pelt wil haar adviesorganen maximaal ondersteunen om zo te komen tot advies dat weloverwogen is, inhoudelijk sterk én rekening houdt met andere belanghebbenden bij het dossier. Volg de linken in de rechterkolom eens om meer te lezen over de werking van een goed adviesorgaan.

 

De gemeente Pelt zal voor onderstaande sectoren een adviesorgaan inrichten: 

  • Cultuur
  • Gezin
  • Jeugd
  • Klimaat
  • Landbouw 
  • Mensen met een beperking
  • Mondiale werking
  • Senioren
  • Sport

 

In het voorjaar van 2020 lanceren we een oproep voor nieuwe leden voor de gemeentelijke adviesorganen. Je kan zelf kiezen of je hiervoor slechts af en toe (enkele keren per jaar), of regelmatig (maandelijks) tijd voor kan vrijmaken. We organiseren per sector open ontmoetingsmomenten waarop geïnteresseerden kennis kunnen maken met de werking van het adviesorgaan (in de ruime betekenis) en met anderen.

Je kan nu al je interesse laten horen via een mailtje naar participatie@gemeentepelt.be. Geef gerust aan naar welke thema’s je interesse uitgaat.