Projecten Overpelt Fabriek: een dorp waar het goed wonen is

We willen allemaal wonen in een dorp waar het goed leven is, waar iedereen zich thuis voelt en er bij hoort; een dorp waar je zorg voor wil dragen en aan wil meebouwen. Midden november kwamen een 40-tal buurtbewoners van Overpelt-Fabriek samen om projecten op te starten die zo dringend zijn dat ze er niet mee wilden wachten, te belangrijk om te laten liggen en/of snel realiseerbaar en daardoor een quick win.

De projecten die opgestart werden vind je hieronder. Wil je meewerken aan één van deze projecten contacteer dan buurtwerker Katalin Blancquaert via katalin.blancquaert@rimo.be. Je kan haar ook contacteren als je een nieuw project wil opstarten.

Ingediende voorstellen
Fabriekske terug uitbrengen. Zowel jaarlijkse infokrant als boekje voor nieuwe buren. Per mail 3...
Trottoir: tegels goed leggen. Lootstraat, Leukenstraat, Hotelstraat, Berkenlaan, Kapelanijstraat...
Actieplan: Springkasteel (Go cart) race Vlaamse kermis Kermis brunch Zettersprijskamp...
Actieplan: Hondenpoepactie door eigenaars hond. Sluik stort onder voetbalplein door...
Omschrijving: Platform (Facebook) Winkel Winkelcarpool Wat heb je nodig...
Een wandellus aanleggen die start aan de Schakel en via het tuinwijkpark, de zandberg, de...
Ideeën: Vlaamse kermis (jong en oud) > spel zonder grenzen Kwis (Vrouwen)gilde (niet...
Whatsapp buurtpreventie: groep/groepen Facebookgroep ‘Overpelt Fabriek’ -> iedereen die wil...