Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Evaluatie proefopstelling

20-07-2023

Eind april zijn in Overpelt-Fabriek proefopstellingen voor het verkeer ingevoerd. Het doel van deze proefopstellingen is de verkeersveiligheid en leefkwaliteit binnen de woonkern verbeteren, in de eerste plaats voor voetgangers en fietsers. Nu iedereen de kans heeft gehad om de proefopstelling uitgebreid te testen en te ervaren, willen we de veranderingen samen met alle betrokkenen evalueren. Inwoners en bezoekers kunnen hun ervaringen delen door: de bevraging in te vullen. Dit kan online of door een papieren versie af te halen aan de onthaalbalie van het gemeentehuis (Oude Markt 2). We verloten 20 Winkelhierbonnen van elk 10€ onder de deelnemers; deel te nemen aan het evaluatiemoment op woensdag 30 augustus om 19.30 uur in OC De Schakel. Om organisatorische redenen is inschrijven verpicht: https://www.gemeentepelt.be/evaluatiemoment of 011 94 94 94. Ontvangen feedback zal afgetoetst worden aan de doelstelling van het project. De feedback, verkeerstellingen en andere beschikbare gegevens zullen samengenomen worden om te beslissen op welke manier de maatregelen worden bijgestuurd tot een definitief scenario. De bijgestuurde maatregelen zullen via diverse kanalen gecommuniceerd worden zodat inwoners van de betrokken zone en andere belanghebbenden op de hoogte zijn.

Start proefopstelling Overpelt-Fabriek

06-04-2023

De gemeente Pelt gaat van start met een proefopstelling om kleine ingrepen uit te testen om meer ruimte voor voetgangers en fietsers te voorzien in de dorpskernen. Zo wil de gemeente de veiligheid en leefbaarheid voor de actieve weggebruiker verhogen. De maatregelen gaan in op maandag 24 april. De proefopstelling zal minstens drie maanden blijven staan. Daarna volgt een evaluatie. In Overpelt-Fabriek gaat het om volgende maatregelen: In het volledige gebied tussen de Haltstraat, de Leukenstraat, de Tennislaan en de Fabrieksstraat geldt een maximum snelheid van 30 km/uur. De Haltstraat en Leukenstraat worden meegenomen in deze zone 30; de Tennislaan en Fabrieksstraat niet. De aansluitingen van de Loodstraat, Kanaalstraat, Hotelstraat en Voetbalstraat worden afgesloten voor verkeer, uitgezonderd fietsers, bromfietsers klasse A en speedpedelecs. Hetzelfde geldt op de parking van de Sint-Jozefkerk in de richting van de Kapelanijstraat. De Tennislaan en de Haltstraat worden de poorten van de tuinwijk. Zwaar verkeer wordt er geweerd. Er komen wegversmallingen: In de Haltstraat nabij de Berkenlaan; In de Berkenlaan; nabij de Haltstraat; nabij de Tennislaan; In de Leukenstraat: tussen de Hotelstraat en de Kanaalstraat; nabij de Eikelweg. Voor een inzoombaar kaartje, klik hier. Een nieuwe proefopstelling zorgt de eerste dagen voor aangepast 'zoekgedrag' van autobestuurders. Dit is misschien lastig in het begin, maar na een tijdje zal het verkeer zich stabiliseren en kunnen we het effect van de proefopstelling gaan onderzoeken. Ook het effect in andere straten in de buurt zal onderzocht worden. Na 3 maanden zullen ook bewoners en andere belanghebbenden hun ervaringen met de proefopstellingen kunnen meegeven. Feedback delen kan via een enquête, zowel digitaal als op papier, of tijdens een evaluatiesessie.  Ontvangen feedback, verkeerstellingen en andere beschikbare gegevens zullen samen genomen worden om te beslissen of de proefopstelling wordt bijgestuurd, permanent wordt gemaakt of wordt weggenomen. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe acties in dit project, laat je contactgegevens hier achter.  Hou me op de hoogte.    

Cocreatiesessie 'Ruimte voor voetgangers en fietsers'

06-04-2022

Op woensdag 27 april organiseert de gemeente een cocreatiesessie in het kader van het project ‘Ruimte voor voetgangers en fietsers in de dorpskernen’.  Dat project wil de veiligheid en leefkwaliteit voor voetgangers en fietsers in de dorpen verbeteren. Het gaat niet om ingrepen met grote werken, maar om verbeteracties die op eerder korte termijn ingevoerd kunnen worden. De ingrepen worden samen met de wijk- en dorpsbewoners uitgewerkt. Voor elke dorpskern begint alles met een meedenkavond waarbij iedereen mee vorm kan geven aan de maatregelen. Wil je meedenken over kleine ingrepen in Sint-Huibrechts-Lille, dan ben je van harte welkom op deze avond. Waar? De Schakel Wanneer? Woensdag 27 april om 19 uur Inschrijven? Uiterlijk dinsdag 26 april via een mailtje aan planningenprojecten@gemeentepelt.be of een telefoontje naar 011 94 94 94. We hopen van harte je te mogen verwelkomen.

Meer nieuws & activiteiten

Meedenkers

Wil jij meedenken over Pelt en invloed hebben op hoe Pelt er in de toekomst uit ziet? Geef je contactgegevens door en ontvang enkele keren per jaar nieuws over nieuwe projecten of een vrijblijvende uitnodiging voor bevragingen of een workshop.

Hou me op de hoogte van nieuwe projecten

Overpelt-Fabriek

Hieronder zie je het traject dat we samen met de bewoners van Overpelt-Fabriek afleggen.