Startmoment

Op dinsdag 1 oktober gaven we de aftrap van het traject in Overpelt-Fabriek met een infoavond in De Schakel.

Op het programma stonden een presentatie van het buurtonderzoek dat RIMO in Overpelt-Fabriek deed, gevolgd door kennismaking met buurtwerk RIMO, Arktos (kinderwerking FABuleus) en gemeente Pelt. Aanwezigen konden in kleinere groepen al hun vragen stellen en suggesties doen.

Er waren een 50-tal inwoners aanwezig met veel enthousiasme om in de kleinere groepen mee na te denken over een opwaardering van het sociale leven en de ruimtelijke invulling van het Fabriek.