Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Evaluatie proefopstelling

Eind april zijn in Overpelt-Fabriek proefopstellingen voor het verkeer ingevoerd. Het doel van deze proefopstellingen is de verkeersveiligheid en leefkwaliteit binnen de woonkern verbeteren, in de eerste plaats voor voetgangers en fietsers.

Nu iedereen de kans heeft gehad om de proefopstelling uitgebreid te testen en te ervaren, willen we de veranderingen samen met alle betrokkenen evalueren. Inwoners en bezoekers kunnen hun ervaringen delen door:

  • de bevraging in te vullen. Dit kan online of door een papieren versie af te halen aan de onthaalbalie van het gemeentehuis (Oude Markt 2). We verloten 20 Winkelhierbonnen van elk 10€ onder de deelnemers;
  • deel te nemen aan het evaluatiemoment op woensdag 30 augustus om 19.30 uur in OC De Schakel. Om organisatorische redenen is inschrijven verpicht: https://www.gemeentepelt.be/evaluatiemoment of 011 94 94 94.

Ontvangen feedback zal afgetoetst worden aan de doelstelling van het project. De feedback, verkeerstellingen en andere beschikbare gegevens zullen samengenomen worden om te beslissen op welke manier de maatregelen worden bijgestuurd tot een definitief scenario.

De bijgestuurde maatregelen zullen via diverse kanalen gecommuniceerd worden zodat inwoners van de betrokken zone en andere belanghebbenden op de hoogte zijn.

Deel op facebook
Deel op twitter