Mobilab Limburg

Gemeente Pelt, stad Peer en gemeente Oudsbergen gaan samen met Innovatiesteunpunt en Mobiel21 op onderzoek hoe inwoners kunnen gestimuleerd worden om vaker de fiets te nemen. 

Met burger- en expertenlabs implementeren we in elke gemeente een innovatief concept: het mobipunt in Pelt; het gebruik van elektrische deelfietsen in Peer; en het opzetten van een integraal fietsbeleid in Oudsbergen.

Tijdens het project werken we aan kennis- en ervaringsopbouw tussen de verschillende partnergemeenten. Deze 'lessons learned' worden ook uitgedragen naar de bredere regio.