Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Bevraging Pelt op Pedalen - Hoe gaan we verder aan de slag?!

In het najaar van 2020 vond de bevraging Pelt op de Pedalen plaats. Maar liefst 1166 Peltenaren vulden de bevraging over hun fietsgewoonten in.

Burgerlabs

De gemeente Pelt, Mobiel 21 en Innovatiesteunpunt gaan nu een stapje verder. In 2021 gaan we in enkele burgerlabs dieper in op de resultaten van de bevraging. Burgerlabs zijn leuke en interactieve workshops waar we concreet met Peltenaren kijken welke gerichte ingrepen, aanvullend op de infrastructuurwerken die in het meerjarenplan zijn opgenomen, we kunnen doen.

Momenteel hebben we twee burgerlabs gepland.

Doel van de sessies

We geven jullie inzichten mee over waar de Peltenaar van wakker ligt, waar er kansen en opportuniteiten zijn, en waar we samen zaken kunnen in beweging brengen. De Bburgerlabs zijn participatief en co-creatief. Met jouw stem en inzichten komen we tot gedragen initiatieven.
De burgerlabs worden begeleid door het Innovatiesteunpunt en Mobiel21. 

De participatieve sessies moeten leiden tot testfases of experimenten in de zomer van volgend jaar.

Concreet

De sessies vinden plaats op woensdag 13 januari en woensdag 3 maart, telkens van 19.30 tot 21.30 uur.

Zolang de huidige coronamaatregelen gelden, vinden de sessies plaats via Zoom.

We vragen je in te schrijven uiterlijk op 10 januari via een mailtje naar seppe.jacobs@innovatiesteunpunt.be

We bezorgen je na de inschrijving de zoomlink en extra inzichten in de bevraging.

Inzichten bevraging

Toch al nieuwsgiering naar het een tipje van de sluier?

De bevraging leverde heel wat interessante inzichten op. Zo vallen de vier fietsherstelzuilen in de smaak en zouden extra zuilen of drukke fietsroutes gewaardeerd worden. Veel Peltenaren geven ook aan dat op bepaalde plaatsen meer en betere fietsenstallingen welkom zijn. Opvallend is ook dat veel mensen graag meer zouden willen fietsen, maar dat ze het niet doen omdat er een klein defect is aan hun fiets. 

Deel op facebook
Deel op twitter