Skip to main content
home-page

Ruimte voor voetgangers en fietsers - Neerpelt-Centrum

Voorziene timing

Mobiliteitsbevraging

December 2021

Cocreatiesessie

November 2022

Proefopstelling

Najaar 2023

Evaluatie proefopstelling

Voorjaar 2024

Definitieve uitvoering

Voorjaar 2024