Nieuwsbrief Peltorama 2050 - Nummer 1

De conceptnota van Peltorama 2050 is klaar

Met de publicatie van de conceptnota ronden we de eerste fase van Peltorama 2050 af. Deze nota kwam tot stand na een uitgebreid participatietraject waarbij de Peltenaar op verschillende manieren zijn mening kenbaar kon maken. 

Hoe reageren?

Op basis van die input werd een conceptnota geschreven waarin de ideeën van het toekomstig ruimtelijk beleid vorm krijgen. Je vindt de nota hier of in papieren versie bij de balie op de gemeentehuizen.  Een korte samenvatting is ook te vinden op de infopanelen die je tijdens de maand juni vindt langs de Dommel op het Kerkplein.  Je kunt nog tot 16 juli op deze conceptnota reageren via mail naar peltorama2050@gemeentepelt.be of schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen, Oude Markt 2, 3900 Pelt.

Volgende fase

Nadat de Peltenaar de kans heeft gekregen om te reageren op de conceptnota, is fase I afgerond en kan fase II starten. Daarvoor organiseert de gemeente in de loop van dit najaar dorpsdebatten, workshops met jongeren en dialoogcafés. Ook de P50 – een groep geïnteresseerde Peltenaren die zich eerder al kandidaat stelden om in de diepte mee na te denken – zal in de komende maand een eerste keer samenkomen.

 

Inspiratie

Wie zich graag wil verdiepen in de wondere wereld van ruimtelijk beleid in Vlaanderen, raden we aan om het boek 'Wegwijs in gemeentelijk ruimtelijk beleid' van uitgeverij Politeia eens te lezen. 

Het boek is in de loop van de maand juni beschikbaar in verschillende exemplaren in de drie Peltse vestigingen van de bib. Je kunt de beschikbaarheid nakijken en eventueel een exemplaar reserveren via de catalogus van de bib via deze link

 

De droom van ... Peter Dekeyser

Peter Dekeyser van de organisatie 'Kind en Samenleving' begeleidt de gemeente Pelt tijdens de participatiesessies die zich specifiek richten tot kinderen en jongeren. In de eerste fase mocht hij al kennismaken met de enthousiaste Peltse jeugd, die graag meedenkt over ruimtelijk beleid.

Pelt: 'gewoon maar toch speciaal'

Peter: "In de participatieacties  lanceerden kinderen een voor mij zeer intrigerende stelling over hun gemeente.  Ze zeiden met name dat Pelt eigenlijk een ‘gewone’ gemeente is, maar ‘toch een beetje speciaal’.  En het werd duidelijk dat ze de combinatie van dat ‘gewone en toch een beetje speciale karakter’ net fijn vonden en iets om te ‘bewaken’.

Een gewone gemeente is op maat van kinderen.  Ze is overzichtelijk en niet extreem groot.  Het is een plek waar kinderen hun weg kennen of kunnen vinden.  En, heel belangrijk, ze kunnen er autonoom op pad, niet op de achterbank van de auto.  Dat ‘beetje speciale’ zien ze zeker ook in het feit dat Pelt een gemeente is met de nodige voorzieningen.  ‘We hebben wat we nodig hebben’, zeggen ze dan.

Ik droom ervan dat over 30 jaar de Peltse kinderen zullen leven in een gewone, maar toch ‘een beetje speciale’ gemeente: waar ze autonoom op pad kunnen en aan het verkeer deelnemen, waar ze deel zijn van de samenleving, waar ze de voorzieningen vinden waar zij nood aan hebben (met speciale aandacht voor speelkansen in hun omgeving, voor groen, en ook voor dieren). 

En ik droom er ook van dat men over 30 jaar nog meer dan ooit kinderen bevraagt over hun kijk op de samenleving.  Zoiets waarderen ze!"