Rondetafelgesprek brengt meer dan 40 Peltenaren online samen

Eind oktober 2020 brachten we meer dan 40 Peltenaren samen voor een eerste uitwisseling over het project 'Ruimte voor Pelt'. De deelnemers waren o.m. medewerkers van de gemeente, de provincie Limburg en het department Omgeving, leden van het college van burgemeester en schepen, de gemeenteraad en de GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening).

In een workshop die toelichtingen afwisselde met uitwisselingen in kleine groep werd heel wat input verzameld over hoe de deelnemers kijken naar het huidige Pelt op ruimtelijk vlak en welke ambitie ze voor de toekomst van Pelt koesteren. 

Een oplijsting en verslag van alles wat tijdens de sessie naar boven kwam, werd bezorgd aan bureau OMGEVING en zal zo mee de inhoud van de conceptnota bepalen die in het voorjaar van 2021 afgewerkt wordt.