Skip to main content
home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Tweede fase participatietraject van start gegaan

In de periode december 2020-januari 2021 organiseerden VMM en de gemeente Pelt een eerste participatieronde om Peltenaren mee te laten nadenken hoe de Dommel nog aangenamer kan worden om langs te wandelen of er te rusten.  

We ontvingen reactie en ideeën van meer dan 100 Peltenaren, die ons hielpen het project verder te verrijken.

Op basis van een eerste ruimtelijke analyse en de input die we ontvingen in de eerste participatieronde, werd een globale ruimtelijke visie voor de Dommelvallei opgemaakt. Er werden 7 deelzones gekozen die in een volgende fase verder onderzocht en uitgewerkt zullen worden. Voor deze 7 deelzones werd inmiddels een eerste inrichtingsschets gemaakt.

Er wordt nu van start gegaan met een tweede participatieronde waarin we per deelzone met de direct betrokken actoren in overleg zullen gaan over de inrichtingsschetsen. Deze actoren ontvangen hiervoor op korte termijn een uitnodiging.

Na het bijeen brengen van de feedback van deze overlegmomenten worden de inrichtingsvoorstellen aangepast en gevisualiseerd. Hierna zal de laatste fase van het project starten, waarbij al het studiemateriaal wordt gebundeld en er een afrondend actieplan wordt opgemaakt.

Deel op facebook Deel op twitter