Sint-Niklaaskerk, Kerkplein

Voor de 13e eeuw was hier enkel een houten kapel. In de 17e eeuw werd de huidige toren in laatgotische stijl aangebouwd, in brand gestoken, en weer gerestaureerd. In 1892 brandde de toren voor de helft af na een blikseminslag maar werd enkele jaren later opnieuw hersteld. In 1900 werd de huidige  grotere kerk gebouwd in neogotische stijl. De parkeerplaats tussen de kerk en de Dommel was ooit in het bezit van Overpelt maar werd verkocht aan Neerpelt om het centrum te ontwikkelen. Hierbij werd de Dommel rechtgetrokken.

De waterkwaliteit van de Dommel is ‘matig’ en voldoet nog niet aan de Europese normen. Stikstof en fosfor zijn regelmatig nog in te hoge concentraties aanwezig. Het zuurstofgehalte is meestal wel voldoende hoog voor planten en dieren, behalve na hevige neerslag. Dan treden de ‘overstorten’ in werking en raakt het rioolstelsel overbelast zodat een deel van het rioolwater via deze overstorten ongezuiverd in de Dommel stroomt. Om dit probleem te verminderen moet regenwater afgekoppeld worden van het rioolstelsel en ter plaatse in de bodem infiltreren.  Dit helpt ook tegen verdroging en wateroverlast.

Oude postkaart met zicht op de Sint-Niklaaskerk en een nog meanderende Dommel, genomen van in Vondersbroek.