WICO-campus Neerpelt

De campus bevindt zich in een nat gebied en wordt op historische kaarten ingetekend als een ‘beemd’. Dit gebied werd ‘Hamersbroek’ genoemd, wat aangeeft dat het gebied behoorde tot het oorspronkelijk overstromingsgebied van de Dommel. De oorspronkelijke bodem was waarschijnlijk te nat om erop te bouwen maar door de gronden op te hogen is hier verandering in gekomen. Het terrein is met andere woorden verstoord, opgehoogd en verhard door de mens.

Ondanks de ophogingen is deze zone ook vandaag nog overstromingsgevoelig, zoals bijvoorbeeld in het begin van de jaren 2000 toen het toenmalige ziekenhuis en de school dreigden te overstromen. Vandaag stroomt de Dommel net achter het schoolgebouw in een redelijk smalle bedding. 

In de Dommel zwemmen in totaal een 20-tal vissoorten, vooral soorten die niet veeleisend zijn wat betreft waterkwaliteit. Voor zeldzame soorten zoals de Kopvoorn, Serpeling of Beekprik moet de waterkwaliteit verder verbeteren en wordt de Dommel best meer afwisselend op vlak van bochten, waterdiepte en stroomsnelheid.

        

Van links naar rechts: Kopvoorn, Serpeling en Beekprik.