home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Naar een brede school voor Grote Heide

Ken je de idee van een Brede School al? Het is een plek die school, kinderopvang, ontmoetingsruimte voor verenigingen en organisaties en groene speelruimte combineert, mooi ingebed in het dorpscentrum. Telkens wordt ook bekeken of bestaande gebouwen die in de nabijheid liggen mee deel kunnen uitmaken van de Brede School.

De gemeente streeft in elk van de Peltse dorpen naar zo’n Brede School. Het Herent, Neerpelt-Centrum, Boseind en het Lindel zijn hiervan al mooie voorbeelden: de basisschool, de buitenschoolse kinderopvang en een aantal verenigingen maken er deel vanuit. De infrastructuur staat bovendien ook ter beschikking van andere verenigingen.

Ook op de Grote Heide hebben basisschool De Regenboog, zaal Pax, de kerkfabriek en de gemeente de handen in elkaar geslagen. Samen willen we werk maken van een knap toekomstproject voor de Grote Heide rond de idee van een Brede School.

Naast de mogelijkheid van een nieuwbouw op en rond de speelplaats willen we ook bekijken of het kerkgebouw een herbestemming als ontmoetingscentrum kan krijgen als onderdeel van de Brede School.
Graag willen we de mening kennen van de inwoners en verenigingen van de Grote Heide met de vraag of de kerk voor hen kan omgevormd worden naar het ontmoetingscentrum van de toekomst en wat daar dan zoal voor nodig is? 
Daarom nodigen wij je uit voor een inloopweekend en een ideeënavond.

Op 12 en 13 maart organiseren wij een inloopweekend. Je krijgt dan een rondleiding waarbij de kerk van binnen en buiten te bezichtigen is. Aan het eind van de rondleiding heb je de mogelijkheid om ons jouw ideeën te bezorgen. 
De data en tijden van het inloopweekend zijn als volgt:

  • 12 maart 2022 van 13.00 tot 16.00 uur
  • 13 maart 2022 van 10.00 tot 12.00 uur
    Inschrijven is niet nodig, kom gerust langs!

Aansluitend zal er op 24maart om 19.30 uur in de kerk een ideeënavond plaatsvinden. We zullen dan samen met jullie van gedachten wisselen over de verschillende ideeën en deze al een eerste keer toetsen aan de haalbaarheid.

Wil je erbij zijn tijdens deze ideeënavond, schrijf je dan in via www.participelt.be/groteheide, stuur een mailtje naar participatie@gemeentepelt.be of meld je telefonisch op nr. 011 94 92 78 .

Kan je er niet bij zijn, dan kan je foto’s van de kerk ook bekijken op www.participelt.be/groteheide en je ideeën online indienen.

Hopelijk tot binnenkort!

Foto: Marc Faes

Deel op facebook
Deel op twitter