home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Naar een brede school voor Grote Heide

03-03-2022

Ken je de idee van een Brede School al? Het is een plek die school, kinderopvang, ontmoetingsruimte voor verenigingen en organisaties en groene speelruimte combineert, mooi ingebed in het dorpscentrum. Telkens wordt ook bekeken of bestaande gebouwen die in de nabijheid liggen mee deel kunnen uitmaken van de Brede School.

De gemeente streeft in elk van de Peltse dorpen naar zo’n Brede School. Het Herent, Neerpelt-Centrum, Boseind en het Lindel zijn hiervan al mooie voorbeelden: de basisschool, de buitenschoolse kinderopvang en een aantal verenigingen maken er deel vanuit. De infrastructuur staat bovendien ook ter beschikking van andere verenigingen.

Ook op de Grote Heide hebben basisschool De Regenboog, zaal Pax, de kerkfabriek en de gemeente de handen in elkaar geslagen. Samen willen we werk maken van een knap toekomstproject voor de Grote Heide rond de idee van een Brede School.

Naast de mogelijkheid van een nieuwbouw op en rond de speelplaats willen we ook bekijken of het kerkgebouw een herbestemming als ontmoetingscentrum kan krijgen als onderdeel van de Brede School.
Graag willen we de mening kennen van de inwoners en verenigingen van de Grote Heide met de vraag of de kerk voor hen kan omgevormd worden naar het ontmoetingscentrum van de toekomst en wat daar dan zoal voor nodig is? 
Daarom nodigen wij je uit voor een inloopweekend en een ideeënavond.

Op 12 en 13 maart organiseren wij een inloopweekend. Je krijgt dan een rondleiding waarbij de kerk van binnen en buiten te bezichtigen is. Aan het eind van de rondleiding heb je de mogelijkheid om ons jouw ideeën te bezorgen. 
De data en tijden van het inloopweekend zijn als volgt:

12 maart 2022 van 13.00 tot 16.00 uur 13 maart 2022 van 10.00 tot 12.00 uur
Inschrijven is niet nodig, kom gerust langs!

Aansluitend zal er op 24maart om 19.30 uur in de kerk een ideeënavond plaatsvinden. We zullen dan samen met jullie van gedachten wisselen over de verschillende ideeën en deze al een eerste keer toetsen aan de haalbaarheid.

Wil je erbij zijn tijdens deze ideeënavond, schrijf je dan in via www.participelt.be/groteheide, stuur een mailtje naar participatie@gemeentepelt.be of meld je telefonisch op nr. 011 94 92 78 .

Kan je er niet bij zijn, dan kan je foto’s van de kerk ook bekijken op www.participelt.be/groteheide en je ideeën online indienen.

Hopelijk tot binnenkort!

Foto: Marc Faes

Opnieuw samenkomen

25-09-2020

Alweer bijna een jaar geleden, in december 2019, organiseerde de gemeente een bijeenkomst om de resultaten van een buurtonderzoek in Grote Heide te presenteren. 

Met een 75-tal bewoners gingen we in gesprek over het buurtonderzoek. Er kwamen heel wat leuke ideeën naar boven. We zagen drie thema’s vaak terugkomen:

Het opstarten van een buurtkrantje om te weten wat er reilt en zeilt op Grote Heide; Grote Heide groener en duurzamer maken, o.m. met meer groen in het straatbeeld en de aanpak van zwerfvuil; nieuwe activiteiten organiseren waar elke inwoner aan kan deelnemen.

 

Vervolg

Heel wat Grote Heienaren gaven al aan deze ideeën te willen uitwerken en graag snel van start te gaan. Iedereen die mee wil bouwen aan Grote Heide willen we daarom opnieuw samenbrengen.

We hadden jullie graag in het voorjaar al samen gebracht. Het coronavirus stak daar een stokje voor. We hopen nu wel een doorstart te kunnen maken.

Heb jij nog een ander idee voor een concrete actie die je wil opstarten? Graag! We nodigen ook jou uit om op pad te gaan en je ideeën, je dromen en je talenten in te zetten.

 

Wanneer?         Dinsdag 13 oktober. Onthaal vanaf 19 uur. Start stipt om 19.30 uur.

Waar?                Kantine Sporting Grote Heide, Langveldweg 22

Inschrijven?      Verplicht voor elke deelnemer, uiterlijk zondag 11 oktober via dit formulier.

 

Coronaproof

Inschrijving op voorhand is verplicht voor elke deelnemer. Houd afstand van anderen. Zet je mondmasker op bij het toekomen, wanneer je geen afstand van anderen kan houden én wanneer je je tijdens de bijeenkomst verplaatst. Wanneer je op voldoende afstand van anderen zit, mag je je mondmasker afzetten. Was of ontsmet je handen regelmatig. Heb je symptomen, kom dan niet naar de bijeenkomst.

We hopen van harte je te mogen verwelkomen!

Meer nieuws & activiteiten

Meedenkers

Wil jij meedenken over Pelt en invloed hebben op hoe Pelt er in de toekomst uit ziet? Geef je contactgegevens door en ontvang enkele keren per jaar nieuws over nieuwe projecten of een vrijblijvende uitnodiging voor bevragingen of een workshop.

Hou me op de hoogte van nieuwe projecten