Buurtonderzoek

De buurtzorgregisseurs verzamelden informatie via individuele gesprekken met 41 sleutelfiguren en bewoners en 11 professionele partners.
Ook sloten ze aan bij buurtfeesten en werden er buurtbabbels georganiseerd, waaraan vele Grote Heidenaren deelnamen.
Het rapport van het buurtonderzoek vind je hier. Er staan heel wat interessante feiten, meningen en ervaringen in.

Veel leesplezier!