home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Buurtbewoners reageren op voorontwerp pleintje Kolisheide

In 2021 is de gemeente Pelt ingegaan op de vraag van een aantal buurtbewoners om het pleintje in het binnengebied aan de Kolisheide in te richten tot een speel- en buurtpleintje. Het gemeentebestuur vindt het belangrijk om samen met de buurt een plan op te maken om dit pleintje in te richten.

Begin dit jaar kregen buurtbewoners de kans een eigen ontwerp voor het plein door te geven aan de gemeente. De landschapsarchitect is vervolgens met de ingediende ideeën aan de slag gegaan. Hij heeft de haalbaarheid ervan onderzocht op vlak van o.a. onderhoud en budget. Hieruit is een eerste ontwerp voortgekomen.

Samen met de buurt zullen we het ontwerp verder verfijnen. Als kindvriendelijke gemeente vinden we de mening van de kinderen daarbij heel belangrijk. Daarom nodigen we buurtbewoners en hun gezin uit om feedback te geven op het eerste ontwerp van het plein. 

Begin juli stonden de medewerkers van de gemeente op het pleintje om feedback te verzamelen. Wie er niet kon bij zijn, had de mogelijkheid het voorontwerp en bijhorende uitleg online te bekijken en meteen te reageren.

Na de zomer zal de landschapsarchitect alle feedback analyseren en waar mogelijk meenemen in aanpassingen aan het ontwerp. Dit zal leiden tot het definitieve ontwerp. Na het realiseren van nog enkele andere buurtpleintjes, verwachten we de beplanting in het najaar van 2023 te kunnen aanbrengen, zodat de buurt in het voorjaar van 2024 van het pleintje zal kunnen genieten.

Heb je nog vragen, stel ze dan aan medewerker Greet Sleurs via participatie@gemeentepelt.be of 011 94 93 71.

We hopen samen met de buurtbewoners te komen tot een mooie en aangename plek in de buurt met hopelijk veel speelplezier en babbelgenot!

Deel op facebook
Deel op twitter