Pelt zoekt meedenkers klimaatactieplan

De gemeente Pelt nodigt alle inwoners uit om mee te denken over het gemeentelijk klimaatbeleid. En dit op zondagvoormiddag 9 februari in zaal Dommelgalm. We bespreken ideeën en suggesties voor het klimaatactieplan en bekijken samen hoe we de Peltenaar in de toekomst kunnen blijven betrekken.

Waarom een klimaatactieplan?

In oktober 2015 lanceerde de Europese Commissie het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030. Bijna alle Limburgse gemeenten – waaronder de toenmalige gemeenten Overpelt en Neerpelt – ondertekenden het convenant en engageerden zich zo om tegen 2030 de CO2-uitstoot op hun grondgebied met minstens 40% te doen dalen. 

De gemeente Pelt neemt dit engagement over. Het klimaatactieplan Pelt 2030 moet vooral een toelichting worden van de ambitie en toekomstvisie, met maatregelen en concrete acties.

Meedenkers gezocht

De gemeente zoekt inwoners die mee willen nadenken over onder meer collectieve renovatie van woningen, meer en veilige fietspaden, meer groen in het straatbeeld en het inzetten van alternatieve energiebronnen. De workshop vindt plaats op zondag 9 februari van 9.30 tot 13 uur in zaal Dommelgalm (Jaak Tassetstraat 20). Inschrijven kan tot woensdag 5 februari via dit formulier.

Kan je niet aanwezig zijn en wil je graag meebouwen aan een klimaatkrachtig Pelt, bezorg je gegevens via participatie@gemeentepelt.be.