home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Adviesorganen Pelt

Met de goedkeuring van het inspraakreglement, in het voorjaar van 2019, besliste de gemeenteraad om voor heel wat sectoren opnieuw adviesorganen in te richten. Het volledige inspraakreglement kan je hier raadplegen.

Doel

Via de adviesorganen wil de gemeente:

  • beleid aftoetsen bij de sector;
  • beleidskeuze verrijken: een breder beeld krijgen en voelsprieten uitsteken voor gevoeligheden en weerstand;
  • kennis, ervaring en expertise samenbrengen;
  • de Peltenaar bereiken: de adviesorganen vertegenwoordigen de volledige sector en kunnen de afstand tussen burger en gemeentebestuur verkleinen;
  • burgerschap en empowerment stimuleren: door te participeren aan het beleid kunnen burgers leren (particileren) en inzicht krijgen in een ruimer belang.

 

Werking

Binnen Pelt zijn adviesorganen open platformen die de volledige sector vertegenwoordigen en waaraan iedereen die mee wil bouwen aan Pelt kan deelnemen. 
Peltenaren kunnen een losser of sterker engagement opnemen. Burgers die een sterker engagement willen opnemen worden samen gebracht in een panel dat verder opgedeeld is in een kern en denk- en doegroepen. 

De adviesorganen zullen advies geven op eigen initiatief en op vraag van het bestuur.

Bij projecten en dossiers die meerdere sectoren overschrijden zal er, waar mogelijk, sectoroverschrijdend advies gegeven worden via een samenwerking tussen verschillende adviesorganen.

Deel op facebook
Deel op twitter