Pelt zoekt meedenkers

Gemeente Pelt zoekt mensen die mee willen nadenken over het Pelt van morgen. Daarvoor organiseert ze acht open ontmoetingsmomenten, die elk focussen op een belangrijk thema in de gemeente. In februari kunnen geïnteresseerden al meedenken over het klimaat en het mondiaal beleid.
 

Brede oproep naar meedenkers

Het gemeentebestuur van Pelt wil zoveel mogelijk mensen betrekken bij haar adviesorganen. Dat kunnen inwoners zijn, maar evengoed ondernemers, vrijwilligers en bezoekers van buiten de gemeente die mee willen bouwen aan Pelt. Iedereen bepaalt zelf op welke manier en hoe intensief hij betrokken wil zijn.

Startmomenten

De acht startmomenten van de meedenkers vinden plaats van februari tot en met september. Tijdens deze open ontmoetingsmomenten komen de aanwezigen te weten hoe de nieuwe gemeentelijke adviesorganen zullen werken en welke rol de leden kunnen spelen.

De open ontmoetingsmomenten zijn vrijblijvend. Iedereen is welkom om eens te komen luisteren.