Ruim 50 Peltenaren denken mee over het klimaat

Op zondagvoormiddag 9 februari mochten we meer dan 50 Peltenaren verwelkomen om mee na te denken over het thema klimaat. 

Programma

Een groot gedeelte van de voormiddag werd vrijgemaakt om feedback te formuleren op het gemeentelijk klimaatactieplan en acties te bedenken om de ambities te realiseren.

Op het einde van de voormiddag blikten we vooruit om andere projecten rond het thema klimaat en milieu waarbij we de Peltenaar willen betrekken, zoals onder meer Riviercontract Dommel en Thuis in de toekomst. We deden ook een oproep om in de toekomst verder mee te denken, te doen en te trekken via de gemeentelijke klimaatraad. Hier kwam heel wat respons op! Bijna alle aanwezigen lieten weten zich te willen engageren of verder op de hoogte te willen gehouden worden.

Mentimeter

Tijdens de workshop maakten we voor de eerste keer gebruik van Mentimeter, een tool waarbij tijdens een presentatie live kan gepeild worden naar de mening van het publiek. Het publiek antwoordt via haar smartphone op de vraag die voor ligt.
De deelnemers deden heel enthousiast mee. Hieronder zie je hun antwoorden op enkele van de vragen die we tijdens de presentatie stelden.

Welke drie woorden komen bij je op als je aan klimaat denkt?Stellingen klimaatWelke drie acties zijn prioritair?