Gemeente Pelt gaat de strijd tegen zwerfvuil aan en lanceert enquête

De gemeente Pelt gaat samen met Peltenaren de strijdt aan tegen zwerfvuil en sluikstort. Het traject start met een enquête waarin bij inwoners van Pelt wordt gepeild naar de netheid van hun woonomgeving. De enquête invullen neemt maximaal 5 minuten in beslag.

De gemeente Pelt gaat een traject aan om zwerfvuil (zoals blikjes, kauwgom, sigarettenpeuken, ...) en sluikstort te bestrijden. 

De gemeente laat zich in dit intensief traject begeleiden en coachen door Vlaanderen Mooi. Binnen dit traject, dat een 3-tal jaar loopt, worden beproefde maatregelen rond zwerfvuil en sluikstort ingezet. Daarnaast is er ook ruimte om te werken rond een aantal vrij te kiezen thema’s die de gemeente naar voor schuift.  

In de beginfase van het project is het belangrijk een goed zicht te krijgen op de huidige situatie op het vlak van netheid, zwerfvuil en sluikstort binnen Pelt. De gemeente roept de hulp in van de Peltenaren om via een korte bevraging aan te geven hoe net de directe woonomgeving is (in een straal van 500m rond de woning).

Na het uitvoeren van maatregelen en acties roepen we de Peltenaar op om de enquête opnieuw in te vullen. Dit maakt het mogelijk de impact van de maatregelen en acties in te schatten.

De enquête invullen duurt maximaal 5 minuten en kan tot uiterlijk zondag 2 augustus.

Meer info over Mooimakers, een project van Vlaanderen Mooi, en hoe je zelf Mooimaker kan worden: www.mooimakers.be