Nieuwsbrief Peltorama 2050 - Nummer 2

Kom jij ook naar het Peltorama dorpsdebat?

Voor de zomervakantie werd de conceptnota ‘Peltorama 2050’ gepubliceerd. In deze nota werden de ambities en ideeën voor het nieuwe ruimtelijk beleidsplan van Pelt gelanceerd.  Ondertussen gaat de tweede fase van start: de uitwerking van al die ambities en ideeën naar een concreet ontwerp.

Ook in deze tweede fase zijn alle Peltenaren welkom tijdens verschillende participatiemomenten. Vanaf eind oktober is er een eerste reeks van (geclusterde) dorpsdebatten. Daarin zoomen we in op de verschillende kerkdorpen. Hoe ziet jouw ‘dorp’ er uit, waar heeft jouw omgeving nood aan, wat kan beter? Op al die vragen zoeken we antwoorden, zodat we samen kunnen beslissen hoe Pelt er in 2050 moet uit zien.

Bij de start van de avond presenteren de ontwerpers hun visie op de ruimtelijke kwaliteiten, kansen en aandachtspunten van de dorpen. Daarna bespreken we al die aspecten in groepen per dorp. De sessies vinden plaats op:

  • Donderdag 21 oktober om 19.30 uur - CC Palethe, Jeugdlaan 2
  • Dinsdag 9 november om 19.30 uur - Den Drossaerd, Parkstraat 21
  • Maandag 15 november om 19.30 uur - zaal Dommelgalm , Jaak Tassetstraat 20

Inschrijven doe je via Inschrijving dorpsdebatten Peltorama 2050 - Gemeente Pelt. Heb je geen internet, schrijf je dan in via de balie op tel. 011 94 94 94.

 

De droom van... Martijn Tabak

Martijn Tabak is projectleider Peltorama 2050 bij gemeente Pelt. Hij vertelt graag hoe hij Pelt ziet evolueren op ruimtelijk vlak de komende decennia.

"Mijn droom voor Pelt in 2050: gezonde ambitie en een beetje lef. Pelt moet vooruit durven kijken en de referentie voor de regio worden. Onze troeven zijn sterk genoeg: Pelt is in Noord-Limburg dé hotspot voor zorg, onderwijs en werkgelegenheid maar ook steeds meer van natuurbeleving en toerisme. Gevolg: de bouwdruk wordt groter, maar de behoefte aan open ruimte ook.

Daarom hoop ik dat we in 2050 méér open ruimte en landschap hebben. En dat we een omgeving gecreëerd hebben waarin we alle ruimtelijke functies met elkaar verzoenen, maar ook de effecten van het klimaat (water, hitte, ..) opvangen.

Ik hoop dat we vernieuwende woonprojecten realiseren – niet per se grote projecten, maar projecten die mensen samenbrengen, met voldoende ademruimte en plekken voor groen, ontmoeting en beweging. Door bijvoorbeeld verschillende woonvormen en zorg te combineren, met gemeenschappelijke tuinen of andere ontmoetingsruimtes, waar ook voetgangers en fietsers zich veilig voelen.

Over de toekomst nadenken vraagt moed en verbeeldingskracht. Dat gaat niet enkel over leuke thema’s of enkele kleinere ingrepen. Het gaat over moeilijke keuzes rond bijvoorbeeld klimaatverandering of het delicate evenwicht tussen woonomgeving, mobiliteit en ruimte voor ontspanning. Ongeacht het eindresultaat ben ik blij dat we dat gesprek in Pelt durven voeren met inwoners, experten, beleid, adviesraden en administratie. Dat is al half gewonnen."