Skip to main content
home-page
home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Nieuwsbrief Peltorama 2050 - Nummer 5

Stand van zaken Peltorama 2050

Nieuwe mijlpaal

Ondertussen werd opnieuw een mooie mijlpaal bereikt. Zoals jullie in de vorige nieuwsbrieven konden lezen, werden de resultaten van zowel het participatietraject als het studiewerk vorig jaar omgezet in een eerste ruwe vorm van het uiteindelijke plan, namelijk het ‘voorontwerp’. Vervolgens vroegen we - zoals het decreet voorschrijft - advies aan de hogere overheden en buurgemeenten.

We hebben dit breed geïnterpreteerd en vroegen niet alleen advies aan de verplichte adviesinstanties. We gingen ook in overleg met veel van onze partnerorganisaties om te horen wat zij van Peltorama vinden. Niet enkel op ruimtelijk vlak, maar bijvoorbeeld ook met de lokale woonactoren.

De feedback op ons voorontwerp bleek al bij al erg positief. Alle adviezen werden intussen verwerkt in een nieuwe versie van het ontwerp. Nu zijn we gekomen tot een dossier dat we op 30 maart voorleggen aan de gemeenteraad ter voorlopige vaststelling. Daarna kan het openbaar onderzoek starten, waarbij iedereen kan reageren. We omkaderen dat met een uitgebreide informatiecampagne over de inhoud van het plan. We informeren je dan uiteraard opnieuw.

 

Kinderen en participatie: een krachtige combinatie

Pelt wil als kindvriendelijke gemeente ook naar de stem van kinderen en jongeren luisteren binnen het project Peltorama. Kinderen en jongeren zijn tenslotte bij uitstek degenen die het grootste belang hebben bij het behouden en nog verbeteren van de levenskwaliteit in Pelt in de verdere toekomst. Daarom zochten we in de zomer van 2022 de kinderen op bij speelpleinwerking De Speelvogels.

In drie workshops van telkens een tweetal uur gingen we onder leiding van Peter Dekeyser van Kind & Samenleving vzw op een speelse manier in gesprek met jongeren. Het werd een boeiend en leerrijk traject, want het is niet omdat we zelf ooit kind zijn geweest dat we weten wat het is om in het Pelt van nu kind te zijn.

Wil je meer weten? Lees dan deze blog.

 

Hoe verhoudt Peltorama 2050 zich tot het ruimtelijk beleidsplan van de provincie Limburg?

Niet enkel voor Pelt wordt er een beleidsplan ruimte opgemaakt. Ook de provincie Limburg is bezig om haar ruimtelijke ambities vast te leggen in een nieuw beleidsplan ruimte Limburg (BRL). Zij noemt dit plan 'Ruimtepact 2040'. Het ontwerp hiervan werd onlangs voorlopig aanvaard door de provincieraad.

Het Ruimtepact 2040 ligt in openbaar onderzoek van 17 februari 2023 tot en met 17 mei 2023. Je kunt het plan ook komen inkijken in het gemeentehuis van Pelt. Meer informatie vind je op de website van de provincie.

 

Inspiratie: boek 'Het recht van de snelste'

Iedereen is tegenwoordig op zoek naar een veiliger, aangenamer, groener en tegenwoordig ook goedkopere omgeving…letterlijk en figuurlijk kunnen ademen. Dat vraagt een andere kijk op hoe we de publieke ruimte organiseren en zeker ook hoe we ons binnen die publieke ruimte bewegen. We moeten leren om met een andere bril naar ons doen en laten op straat te kijken. Alleen zo kunnen we hierop antwoorden bieden.

Door de verkeersinrichting in ons land en ook in onze buurlanden is het vanzelfsprekend dat de auto de baas is. Maar dat hoeft zo niet te zijn. We kunnen er ook voor kiezen om die auto 'te gast' te laten zijn in de straten in onze wijken. Zo vermijden we honderden doden jaarlijks op onze wegen. En zo maken we van die straten opnieuw een ontmoetingsplek en krijgen kinderen weer alle ruimte om te spelen.

‘Het recht van de snelste’ doet de grote lenteschoonmaak in je hoofd en stelt je de juiste vragen om antwoorden voor de toekomst te kunnen geven…  Steekt een hert de weg over of rijden wij dwars door zijn bos heen?

 

De droom van ... Dennis Fransen

Peltorama 2050: bouwen aan de toekomst

Duik eens in de stamboom van je familie. Dan zie je boven jouw naam de twee namen van je ouders, daarboven de vier namen van je grootouders en de acht van je overgrootouders. Als mens zijn we geworteld in het verleden. Generaties die lang voor ons leefden, zijn de reden dat wij hier nu rondlopen. En zo zal het ook in de toekomst zijn… De stamboom gaat voort.
Mijn kinderen, uw kleinkinderen en de vele generaties na hen zullen in Pelt wonen, werken en leven. En ook zij zullen terugkijken naar de generaties voor hen. Het is aan ons om nu in 2023 te bouwen aan de fundamenten van hoe hun wereld er straks uit zal zien.

Kathedraalbouwers

Met Peltorama 2050 zorgen we ervoor dat Pelt ook in de toekomst die zelfde aangename plek blijft om te wonen. Daarbij trekken we resoluut de kaart van de lange termijn. Door een aangepaste manier van denken, creëren we oplossingen voor de uitdagingen die zich nu al voordoen. We worden voor een stukje ‘kathedraalbouwers’. We starten nu projecten op maar zullen de gevolgen ervan niet meer meemaken. We weten wel dat we samen aan iets fenomenaals bouwen en op die manier garanderen dat Pelt een leefbare gemeente blijft. Ook in 2050, ook in 2100.

Uitzoomen

Is dat een simpele oefening? Nee, dat is het niet. Het perspectief van de lange termijn vergt een aanpassing in ons denken. Het daagt ons uit om af te stappen van die paar pixels die ons huis voorstellen op Google Maps, naar een uitgezoomde kijk op onze wijk, dorp of gemeente. We overstijgen onszelf dus, maar dat maakt ons net tot deel van de oplossing.

Wij zijn er alvast klaar voor en we hopen van jou hetzelfde. Laat ons de ambitie hebben om Pelt in nog betere omstandigheden achter te laten dan hoe we de gemeente leerden kennen.

Alleen samen met alle 34.000 Peltenaren kunnen we dit.