home-page
home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Peltorama 2050 definitief vastgesteld door gemeenteraad

Op 30 november werd Peltorama 2050, het nieuw ruimtelijk beleidsplan, voorgelegd aan de gemeenteraad ter definitieve vaststelling. Hiermee legt de gemeente een ambitieuze ruimtelijke toekomstvisie neer. De afgelopen drie jaren deed de gemeente regelmatig een beroep op de bevolking om mee te denken.

Levenskwaliteit staat centraal

Het traject is met de definitieve vaststelling ten einde. Pelt is daarmee de derde gemeente van Vlaanderen die een beleidsplan ruimte vaststelt.

Maar het plan dat nu op tafel ligt is in feite ook een nieuw begin. Alle beslissingen die in de komende decennia genomen worden inzake ruimtelijk beleid vinden in Peltorama 2050 een basisvisie waarop het bestuur en de administratie zich kunnen baseren.

 De levenskwaliteit van de Peltenaar staat centraal in het plan. Die visie is broodnodig wegens nieuwe globale en lokale uitdagingen waar we voor staan. Denk bijvoorbeeld maar aan de wateroverlast van de afgelopen maand en de nood aan ontharding. Peltorama 2050 geeft een nieuwe blik op de manier waarop we met onze ruimte omgaan. Zo koesteren we de open ruimte, zetten we in op de centrumrol die Pelt kan spelen en zorgen we dat Pelt klaar is om de klimaatuitdagingen op te vangen. Leefbare dorpen, publieke ruimtes voor ontmoeting en een duurzame mobiliteit krijgen ook hun aandacht.

Participatie van de Peltenaren

Doorheen het traject van de afgelopen drie jaren werden de Peltenaren op verschillende manieren meermaals betrokken bij de totstandkoming van de visie. In het bijzonder werd gekeken naar kinderen en jongeren voor wie dit nieuwe ruimtelijk beleid uiteindelijk de meeste impact zal hebben.

Ook via Participelt werden digitale bevragingen gedaan en tijdens infotentoonstellingen en debatavonden kon iedereen kennismaken met de uitdagingen en de voorgestelde oplossingen. In de diverse mediakanalen van de gemeente en via de pers konden Peltenaren op regelmatige tijdstippen de voortgang meevolgen. Deze definitieve vaststelling is het sluitstuk van die uitgebreide participatie-oefening. Door die participatie is het plan gedragen door de Peltse bevolking en vormt het een stevige basis waarop Pelt de komende decennia letterlijk en figuurlijk kan bouwen.

Vragen?

Alle info over het beleidsplan vind je op www.peltorama2050.be. Heb je nog vragen, mail dan naar peltorama2050@gemeentepelt.be of bel naar 011 94 94 79.