home-page
home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Fase één van start gegaan

Sinds midden augustus is het project 'Ruimte voor Pelt' van start gegaan met een eerste fase waarin we met Peltenaren en andere belanghebbenden willen dromen over het Pelt van 2050.

We stellen Peltenaren de vraag hoe onze gemeente er op lange termijn kan uitzien op vlak van ruimte, onder meer rekening houdend met enerzijds globale uitdagingen op vlak van klimaat, (bio)diversiteit, demografie en ongelijkheid en anderzijds thema's als beeldkwaliteit en DNA, publieke ruimte, ope, ruimte, mobiliteit, regionale positionering en verhogen van het ruimtelijk rendement.

In deze eerste fase zetten we volgende stappen om de visie van Peltenaren en andere belanghebbenden te horen:
- rondetafelgesprek met college van burgemeester en schepenen, gemeenteraadsleden, GECORO, en hogere overheid;
- samenkomsten GECORO;
- samenkomst gemeenteraadscommissie;
- focusgroep rond thema wonen;
- samenkomst klankbordgroep met o.m. belangengroepen, experten, dienstverlenende instellingen, ...
- ruime bevraging Peltenaren;
- bevraging kinderen en jongeren;
- samenkomst denkgroep Peltenaren bijvoorbeeld samengesteld door toevallige trekking uit bevolkingsregister aangevuld met andere geïnteresseerde Peltenaren.

De eerste fase wordt in de lente van 2021 afgesloten met de opmaak van een conceptnota en een publieke raadpleging van 60 dagen over deze conceptnota. 

In een tweede fase, die loopt tot in het voorjaar van 2022, wordt voortgebouwd op de conceptnota en willen we met Peltenaren nadenken over enkele concretere thema's en locaties in Pelt. We eindigen fase twee met een voorontwerp van het beleidsplan 'Ruimte voor Pelt'. In de derde fase kan iedereen reageren op het ontwerp in een openbaar onderzoek van 90 dagen.

Wil je graag op de hoogte gehouden worden van de verschillende fasen en uitgenodigd om mee te denken, laat dan hier je contactgegevens achter.