Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Ruimte voor voetgangers en fietsers - Overpelt-Fabriek

Voorziene timing

Mobiliteitsbevraging

December 2021

Cocreatiesessie

April 2022

Definitieve uitvoering

Najaar 2023

Evaluatie proefopstelling

20-07-2023

Eind april zijn in Overpelt-Fabriek proefopstellingen voor het verkeer ingevoerd. Het doel van deze proefopstellingen is de verkeersveiligheid en leefkwaliteit binnen de woonkernen verbeteren, in de eerste plaats voor voetgangers en fietsers. Nu iedereen de kans heeft gehad om de proefopstelling uitgebreid te testen en te ervaren, willen we de veranderingen samen met alle betrokkenen evalueren. Inwoners en bezoekers kunnen hun ervaringen delen door een bevraging in te vullen of deel te nemen aan een evaluatiemoment. Bevraging De bevraging kan online ingevuld worden. Invullen op papier kan door een geprinte versie af te halen aan de onthaalbalie van het gemeentehuis (Oude Markt 2). We verloten 20 Winkelhierbonnen van elk 10€ onder de deelnemers. Evaluatiemoment Ervaringen delen kan ook tijdens het evaluatiemoment op woensdag 30 augustus om 19.30 uur in OC De Schakel. Om organisatorische redenen is inschrijven verplicht: https://www.gemeentepelt.be/evaluatiemoment of 011 94 94 94. Vervolg Ontvangen feedback zal afgetoetst worden aan de doelstelling van het project. De feedback, verkeerstellingen en andere beschikbare gegevens zullen samengenomen worden om te beslissen op welke manier de maatregelen worden bijgestuurd tot een definitief scenario. De bijgestuurde maatregelen zullen via diverse kanalen gecommuniceerd worden zodat inwoners van de betrokken zone en andere belanghebbenden op de hoogte zijn.

FABuleus geeft de Loodstraat kleur

25-05-2023

Eind mei profiteerden de kinderen van FABuleus van de tijdelijke proefopstelling in Overpelt-Fabriek om de Loodstraat in te nemen. Ze gingen er, onder begeleiding van Sophie van Arktos en vrijwilliger Kenneth, met allerlei kleuren verf aan de slag om eigen kunstwerkjes te maken op het asfalt.  Hier zie je enkele kinderen aan de slag. Ga zeker eens ter plaatse kijken naar het resultaat. Je vindt de tijdelijke kunstwerkjes op de Loodstraat ter hoogte van de gemeenschapsruimtes van Olle Bolleke.

Start proefopstelling Overpelt-Fabriek

06-04-2023

De gemeente Pelt gaat van start met een proefopstelling om kleine ingrepen uit te testen om meer ruimte voor voetgangers en fietsers te voorzien in de dorpskernen. Zo wil de gemeente de veiligheid en leefbaarheid voor de actieve weggebruiker verhogen. De maatregelen gaan in op maandag 24 april. De proefopstelling zal minstens drie maanden blijven staan. Daarna volgt een evaluatie. In Overpelt-Fabriek gaat het om volgende maatregelen: In het volledige gebied tussen de Haltstraat, de Leukenstraat, de Tennislaan en de Fabrieksstraat geldt een maximum snelheid van 30 km/uur. De Haltstraat en Leukenstraat worden meegenomen in deze zone 30; de Tennislaan en Fabrieksstraat niet. De aansluitingen van de Loodstraat, Kanaalstraat, Hotelstraat en Voetbalstraat worden afgesloten voor verkeer, uitgezonderd fietsers, bromfietsers klasse A en speedpedelecs. Hetzelfde geldt op de parking van de Sint-Jozefkerk in de richting van de Kapelanijstraat. De Tennislaan en de Haltstraat worden de poorten van de tuinwijk. Zwaar verkeer wordt er geweerd. Er komen wegversmallingen: In de Haltstraat nabij de Berkenlaan; In de Berkenlaan; nabij de Haltstraat; nabij de Tennislaan; In de Leukenstraat: tussen de Hotelstraat en de Kanaalstraat; nabij de Eikelweg. Voor een inzoombaar kaartje, klik hier. Een nieuwe proefopstelling zorgt de eerste dagen voor aangepast 'zoekgedrag' van autobestuurders. Dit is misschien lastig in het begin, maar na een tijdje zal het verkeer zich stabiliseren en kunnen we het effect van de proefopstelling gaan onderzoeken. Ook het effect in andere straten in de buurt zal onderzocht worden. Na 3 maanden zullen ook bewoners en andere belanghebbenden hun ervaringen met de proefopstellingen kunnen meegeven. Feedback delen kan via een enquête, zowel digitaal als op papier, of tijdens een evaluatiesessie.  Ontvangen feedback, verkeerstellingen en andere beschikbare gegevens zullen samen genomen worden om te beslissen of de proefopstelling wordt bijgestuurd, permanent wordt gemaakt of wordt weggenomen. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe acties in dit project, laat je contactgegevens dan achter via dit formulier.

Meer nieuws & activiteiten

Ruimte voor voetgangers en fietsers

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe acties binnen dit project, laat dan je contactgegevens achter.

Hou me op de hoogte