Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Ruimte voor voetgangers en fietsers - Overpelt-Fabriek

Voorziene timing

Mobiliteitsbevraging

December 2021

Cocreatiesessie

April 2022

Definitieve uitvoering

Najaar 2023

Vanaf 1 november nieuwe verkeersregels in Overpelt-Fabriek

31-10-2023

In de tuinwijk van Overpelt-Fabriek zijn sinds 1 november nieuwe verkeersregels van toepassing. Ze zijn het resultaat van het project ‘Ruimte voor voetgangers en fietsers’.  Dat heeft als doel de verkeersveiligheid en leefkwaliteit binnen de woonkernen te verbeteren, in de eerste plaats voor voetgangers en fietsers. 

 

Sinds april was er een proefopstelling in de tuinwijk. Die was het resultaat van een voortraject met de inbreng van, naast deskundigen, ook de bewoners. In augustus kregen die bewoners de kans om via een enquête en via een druk bijgewoond evaluatiemoment de opstellingen mee te beoordelen.

 

Bij de uitwerking van de definitieve regeling werd ruim rekening gehouden met de feedback van de bewoners. Die feedback werd aangevuld met de bevindingen van verkeersdeskundigen. De definitieve regeling werd als verkeersreglement goedgekeurd door de gemeenteraad van donderdag 26 oktober. Het reglement gaat in op 1 november 2023. 

 

In Overpelt-Fabriek gaat het om volgende maatregelen:

een verbod voor alle verkeer in de Loodstraat en de Kapelanijstraat, uitgezonderd fietsers, bromfietsen klasse A en speedpedelecs; een snelheidsbeperking tot 30 km/u in de zone binnen het gebied Fabrieksstraat/Haltstraat/Leukenstraat en een gedeelte van de Tennislaan; een vervanging van de rotonde op het kruispunt Berkenlaan-Kanaalstraat door een rondpunt met bijbehorende voorrangsregeling zoals de overige kruispunten op deze weg; aanbrengen van wegversmallingen gekoppeld aan een voorrangsregeling in de Leukenstraat waarbij voorrang wordt gegeven aan het verkeer dat de wijk uitrijdt.

 

De regeling geldt permanent vanaf 1 november. De opstellingen op het terrein zijn op sommige plaatsen nog uitgewerkt met tijdelijke materialen. Die zullen vervangen worden door permanente opstellingen zodra een aannemer is aangesteld. De bewoners kregen een brief in de bus met de maatregelen.

Meer nieuws & activiteiten

Ruimte voor voetgangers en fietsers

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe acties binnen dit project, laat dan je contactgegevens achter.

Hou me op de hoogte