Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Over het project

De gemeente Pelt wil de verkeersveiligheid en leefkwaliteit binnen de dorpskernen verbeteren, vooral voor de voetgangers en fietsers. We willen daarvoor op verschillende plaatsen ‘snelle verbeteracties’ realiseren. Het gaat om ingrepen die op eerder korte termijn kunnen doorgevoerd worden en als doel hebben dat voetgangers en fietsers zich veiliger en comfortabeler kunnen verplaatsen. Omdat niemand de dorpskernen beter kent dan de inwoners, handelaars en bezoekers van het dorp, vragen we Peltenaren om mee te denken binnen dit project.

Fase 1

In een eerste fase, die eind 2021 plaats vond, werd voor heel het grondgebied van Pelt via een enquête gevraagd om de heikele punten in de dorpskernen aan te duiden. Hoe ga jij naar het werk, naar de supermarkt, naar vrienden of familie,…? Gaat dat vlot of eerder frustrerend traag? En hoe zou het beter, veiliger en aangenamer kunnen? Dat zijn vragen waar we antwoorden op zochten via de mobiliteitsbevraging.

Alle opgehaalde reacties worden per kerkdorp geanalyseerd, samen met gegevens uit o.m. Strava, en dienen als basis voor voorstellen van ingrepen die op korte termijn kunnen uitgevoerd worden.

Fase 2

In een tweede fase organiseert de gemeente voor elk van de 9 kerkdorpen apart een cocreatiesessie. Inwoners van het kerkdorp en andere belanghebbenden kunnen meedenken over de uitgewerkte voorstellen en zo mee vorm geven aan ingrepen die als proefopstelling in het dorp worden doorgevoerd.

Fase 3

Een proefopstelling in elk kerkdorp vormt een derde fase. Het voorstel van ingrepen dat na de cocreatiesessie herwerkt werd, wordt 'als proef' een 3-tal maanden ingevoerd in het dorp.

Een nieuwe proefopstelling zorgt de eerste dagen voor aangepast 'zoekgedrag' van autobestuurders. Dit is misschien lastig in het begin, maar na een tijdje zal het verkeer zich stabiliseren en kunnen we het effect van de proefopstelling gaan onderzoeken. Ook de effecten in andere straten in de buurt zal onderzocht worden.

Op het einde van deze proefperiode volgt een evaluatie waarbij ook inwoners en andere belanghebbenden hun feedback kunnen doorgeven. Dit zal kunnen via een bevraging en een evaluatiemoment.

Fase 4

Ontvangen feedback zal afgetoetst worden aan de doelstelling van het project. De gemeente wil met dit project de verkeersveiligheid en leefkwaliteit binnen de dorpskern verbeteren. Meer specifiek wil Pelt vooral nastreven dat voetgangers en fietsers zich veiliger en comfortabeler kunnen verplaatsen binnen de dorpskern.

Alle ontvangen feedback, verkeerstellingen en andere beschikbare gegevens zullen samen genomen worden om te beslissen op welke manier de maatregelen worden bijgestuurd tot een definitief scenario.

De bijgestuurde maatregelen zullen via diverse kanalen gecommuniceerd worden zodat inwoners van de betrokken zone en andere belanghebbenden op de hoogte zijn.

Deel op facebook
Deel op twitter