Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Ruimte voor voetgangers en fietsers - Sint-Huibrechts-Lille

Voorziene timing

Mobiliteitsbevraging

December 2021

Cocreatiesessie

10 mei 2022

Definitieve uitvoering

Najaar 2023

Evaluatie proefopstelling

20-07-2023

Eind april zijn in Sint-Huibrechts-Lille proefopstellingen voor het verkeer ingevoerd. Het doel van deze proefopstellingen is de verkeersveiligheid en leefkwaliteit binnen de woonkern verbeteren, in deeerste plaats voor voetgangers en fietsers. Nu iedereen de kans heeft gehad om de proefopstelling uitgebreid te testen en te ervaren, willen we de veranderingen samen met alle betrokkenen evalueren. Inwoners en bezoekers kunnen hun ervaringen delen door een bevraging in te vullen of deel te nemen aan een evaluatiemoment. Bevraging De bevraging in kan online ingevuld worden. Invullen op papier kan door een geprinte versie af te halen aan de onthaalbalie van het gemeentehuis (Oude Markt 2). We verloten 20 Winkelhierbonnen van elk 10€ onder de deelnemers. Evaluatiemoment Ervaringen delen kan ook tijdens het evaluatiemoment op dinsdag 29 augustus om 19.30 uur in OC Sint-Hubertus ('t Zoalke). Om organisatorische redenen is inschrijven verplicht: https://www.gemeentepelt.be/evaluatiemoment of 011 94 94 94. Vervolg Ontvangen feedback zal afgetoetst worden aan de doelstelling van het project. De feedback, verkeerstellingen en andere beschikbare gegevens zullen samengenomen worden om te beslissen op welke manier de maatregelen worden bijgestuurd tot een definitief scenario. De bijgestuurde maatregelen zullen via diverse kanalen gecommuniceerd worden zodat inwoners van de betrokken zone en andere belanghebbenden op de hoogte zijn.

Start proefopstelling Sint-Huibrechts-Lille

06-04-2023

De gemeente Pelt gaat van start met een proefopstelling om kleine ingrepen uit te testen om meer ruimte voor voetgangers en fietsers te voorzien in de dorpskernen. Zo wil de gemeente de veiligheid en leefbaarheid voor de actieve weggebruiker verhogen. De maatregelen gaan in op maandag 24 april. De proefopstelling zal minstens drie maanden blijven staan. Daarna volgt een evaluatie. In Sint-Huibrechts-Lille gaat het om volgende maatregelen: De dorpskern wordt in zijn geheel een zone 30km/uur. Het gaat om het gebied tussen Peerderbaan, Kaulillerweg, Bosuilstraat, Fierkens-Heikant en het kanaal; Er komen wegversmallingen: op vier plaatsen in Heikant; in Korte Dijk nabij de Warmbeek. De zone Lille Dorp/Schoolstraat/Kerkveld/Lindestraat/Sint-Hubertusstraat/Heikant wordt een fietszone: een zone waarin voertuigen geen fietsers mogen voorbijsteken; Doorgaand verkeer wordt verboden in de Sint-Hubertusstraat tussen Lille Dorp en de Lindestraat; Er geldt een verbod voor stilstaan en parkeren: Aan beide zijden van de weg in de Smeelstraat; Aan beide zijden van de weg in Lille Dorp tussen het dorpsplein en Fierkens Broek. Voor een inzoombaar kaartje, klik hier.  Een nieuwe proefopstelling zorgt de eerste dagen voor aangepast 'zoekgedrag' van autobestuurders. Dit is misschien lastig in het begin, maar na een tijdje zal het verkeer zich stabiliseren en kunnen we het effect van de proefopstelling gaan onderzoeken. Ook de effecten in andere straten in de buurt zal onderzocht worden. Na 3 maanden zullen ook bewoners en andere belanghebbenden hun ervaringen met de proefopstellingen kunnen meegeven. Feedback delen kan via een enquête, zowel digitaal als op papier, of tijdens een evaluatiesessie.  Ontvangen feedback, verkeerstellingen en andere beschikbare gegevens zullen samen genomen worden om te beslissen of de proefopstelling wordt bijgestuurd, permanent wordt gemaakt of wordt weggenomen. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe acties in dit project, laat je contactgegevens dan achter via dit formulier.

Cocreatiesessie Sint-Huibrechts-Lille

06-04-2022

Op dinsdag 10 mei organiseert de gemeente een cocreatiesessie in het kader van het project ‘Ruimte voor voetgangers en fietsers in de dorpskernen’.  Dat project wil de veiligheid en leefkwaliteit voor voetgangers en fietsers in de dorpen verbeteren. Het gaat niet om ingrepen met grote werken, maar om verbeteracties die op eerder korte termijn ingevoerd kunnen worden. De ingrepen worden samen met de wijk- en dorpsbewoners uitgewerkt. Voor elke dorpskern begint alles met een meedenkavond waarbij iedereen mee vorm kan geven aan de maatregelen. Wil je meedenken over kleine ingrepen in Sint-Huibrechts-Lille, dan ben je van harte welkom op deze avond. Waar? OC Sint-Hubertus Wanneer? Dinsdag 10 mei om 19 uur Inschrijven? Uiterlijk maandag 9 mei via een mailtje aan planningenprojecten@gemeentepelt.be of een telefoontje naar 011 94 94 94. We hopen van harte je te mogen verwelkomen.  

Meer nieuws & activiteiten

Ruimte voor voetgangers en fietsers

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe acties binnen dit project, laat dan je contactgegevens achter.

Hou me op de hoogte