Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Ruimte voor voetgangers en fietsers - Sint-Huibrechts-Lille

Voorziene timing

Mobiliteitsbevraging

December 2021

Cocreatiesessie

10 mei 2022

Definitieve uitvoering

Najaar 2023

Vanaf 1 november nieuwe verkeersregels in Sint-Huibrechts-Lille

31-10-2023

In de kern van Sint-Huibrechts-Lille zijn sinds 1 november nieuwe verkeersregels van toepassing. Ze zijn het resultaat van het project ‘Ruimte voor voetgangers en fietsers’.  Dat heeft als doel de verkeersveiligheid en leefkwaliteit binnen de woonkernen te verbeteren, in de eerste plaats voor voetgangers en fietsers. 

 

Sinds april was er proefopstelling in Sint-Huibrechts-Lille. Die was het resultaat van een voortraject met de inbreng van, naast deskundigen, ook de bewoners. In augustus kregen die bewoners de kans om via een enquête en via een druk bijgewoond evaluatiemoment de opstellingen mee te beoordelen.

 

Bij de uitwerking van de definitieve regeling werd ruim rekening gehouden met de feedback van de bewoners. Die feedback werd aangevuld met de bevindingen van verkeersdeskundigen. De definitieve regeling werd als verkeersreglement goedgekeurd door de gemeenteraad van donderdag 26 oktober. Het reglement gaat in op 1 november 2023. 

 

In Sint-Huibrechts-Lille gaat het om volgende maatregelen:

een fietszone in Lille Dorp en in het gedeelte van de Schoolstraat tussen Lille Dorp en het Wijerpad; een zone 30 km/u in het gebied tussen Oude Brugstraat en de kruispunten Fierkens-Heikant/Fierkens Broek, Heikant/Lille Dorp, Heikant/Lindestraat; Steenhovenlaan/Lindestraat, Schoolstraat/Lindestraat, Peerderbaan/Wijerpad, Peerderbaan/Lille Dorp; een verbod tot stilstaan en parkeren in beide rijrichtingen in Lille Dorp tussen huisnummer 21 en de Sint-Hubertusstraat. een verbod tot stilstaan en parkeren in beide rijrichtingen in de Smeelstraat tussen huisnummer 7 en huisnummer 11; afsluiting van de Sint-Hubertusstraat voor doorgaand verkeer door middel van verkeerspalen ter hoogte van huisnummer 3.

 

De regeling geldt dus permanent vanaf 1 november. De opstellingen op het terrein zijn op sommige plaatsen nog uitgewerkt met tijdelijke materialen. Die zullen vervangen worden door permanente opstellingen zodra een aannemer is aangesteld. De bewoners kregen een brief in de bus met de maatregelen.

Start proefopstelling Sint-Huibrechts-Lille

06-04-2023

De gemeente Pelt gaat van start met een proefopstelling om kleine ingrepen uit te testen om meer ruimte voor voetgangers en fietsers te voorzien in de dorpskernen. Zo wil de gemeente de veiligheid en leefbaarheid voor de actieve weggebruiker verhogen.

De maatregelen gaan in op maandag 24 april. De proefopstelling zal minstens drie maanden blijven staan. Daarna volgt een evaluatie.

In Sint-Huibrechts-Lille gaat het om volgende maatregelen:

De dorpskern wordt in zijn geheel een zone 30km/uur. Het gaat om het gebied tussen Peerderbaan, Kaulillerweg, Bosuilstraat, Fierkens-Heikant en het kanaal; Er komen wegversmallingen: op vier plaatsen in Heikant; in Korte Dijk nabij de Warmbeek. De zone Lille Dorp/Schoolstraat/Kerkveld/Lindestraat/Sint-Hubertusstraat/Heikant wordt een fietszone: een zone waarin voertuigen geen fietsers mogen voorbijsteken; Doorgaand verkeer wordt verboden in de Sint-Hubertusstraat tussen Lille Dorp en de Lindestraat; Er geldt een verbod voor stilstaan en parkeren: Aan beide zijden van de weg in de Smeelstraat; Aan beide zijden van de weg in Lille Dorp tussen het dorpsplein en Fierkens Broek.

Voor een inzoombaar kaartje, klik hier. 

Een nieuwe proefopstelling zorgt de eerste dagen voor aangepast 'zoekgedrag' van autobestuurders. Dit is misschien lastig in het begin, maar na een tijdje zal het verkeer zich stabiliseren en kunnen we het effect van de proefopstelling gaan onderzoeken. Ook de effecten in andere straten in de buurt zal onderzocht worden.

Na 3 maanden zullen ook bewoners en andere belanghebbenden hun ervaringen met de proefopstellingen kunnen meegeven. Feedback delen kan via een enquête, zowel digitaal als op papier, of tijdens een evaluatiesessie. 

Ontvangen feedback, verkeerstellingen en andere beschikbare gegevens zullen samen genomen worden om te beslissen of de proefopstelling wordt bijgestuurd, permanent wordt gemaakt of wordt weggenomen.

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe acties in dit project, laat je contactgegevens dan achter via dit formulier.

Meer nieuws & activiteiten

Ruimte voor voetgangers en fietsers

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe acties binnen dit project, laat dan je contactgegevens achter.

Hou me op de hoogte