Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Meedenken via de P50

Een strategische visie schrijven over hoe Pelt er in 2050 op ruimtelijk vlak kan uitzien is geen sinecure. Omdat het een grote opgave is, willen we dit zeker niet enkel van achter ons bureau schrijven, en de inwoners van Pelt de kans bieden intensief mee te denken. We gingen op zoek naar een 50-tal Peltenaren en noemen deze groep de P50.

Een 60-tal Peltenaren van verschillende achtergrond, geslacht en leeftijd stelden zich kandidaat om mee te denken binnen de P50. Tot aan de zomer van 2022 zal de P50 een 3-tal keer samenkomen en hun ideeën en mening te delen. 

Omwille van hun mandaat in andere bestuurlijke organen zijn leden van het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad en de GECORO uitgesloten van deelname.