home-page
home-page

Synthesenota

De ‘synthesenota’ is een antwoordnota op de reacties die binnenkwamen op de publieke consultatie over de conceptnota. Alle reacties van inwoners en de adviezen van andere overheden werden samengevat in deze nota. Daarnaast werd telkens een antwoord geformuleerd over hoe we de reactie of bezorgdheid meenemen in de uitwerking van het ruimtelijk beleidsplan.
De synthesenota vind je hier.