home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Verloop subsidie-aanvraag

Hieronder zie je de stappen die een project doorloopt om ondersteuning te krijgen

Projectidee indienen

Toelichting en aanbevelingen door kerngroep

Herwerking en definitieve indiening project

Advies kerngroep en beslissing college van burgemeester en schepenen