home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Nieuws

Blog

Pelt wil via dorpsbudgetten leefbaarheid dorpen versterken

01-10-2021

Pelt zet in op het versterken van de leefbaarheid van haar dorpen. Dit doet ze onder meer door het financieel ondersteunen van projecten die bijdragen aan de sociale cohesie, duurzaamheid en het economisch weefsel van de dorpen. De gemeenteraad keurde op 30 september het subsidiereglement hierrond goed. Jaarlijks wordt 100 000 euro aan ‘dorpsbudgetten’ voorzien voor de ondersteuning van dergelijke projecten.

Pelt wil in de toekomst nog meer inzetten op de negen dorpen in de gemeente en de leefbaarheid ervan van onderuit te versterken. Tot het einde van de legislatuur voorziet het gemeentebestuur jaarlijks 100 000 euro aan ‘dorpsbudgetten’ om projecten binnen de dorpsgemeenschappen te ondersteunen.

Iedereen, zowel bestaande verenigingen als niet-georganiseerde groepen van minstens twee meerderjarige Peltenaren, kan een projectvoorstel indienen dat een meerwaarde kan zijn voor zijn of haar dorp. Daarbij wordt gedacht aan projecten die de leefbaarheid van het betrokken dorp versterken op vlak van sociale cohesie, duurzaamheid, economisch weefsel, eigenheid/identiteit, autonomie, zelfredzaamheid, publieke ruimte, …. Verder belangrijk: het project moet zoveel mogelijk mensen uit hun dorp betrekken zodat iedereen op die manier de kans kan krijgen om mee te bouwen aan hun dorp. Enkele mogelijke voorbeelden: picknickeilanden, tuinstraten, opstart van een speelbib, jongeren stimuleren om hun talenten in te zetten in hun buurt, …

Verenigingen of groepen die een aanvraag willen indienen, kunnen hiervoor terecht op www.gemeentepelt.be/dorpsbudget. Nadien krijgt de projectindiener na een mondelinge toelichting van het project feedback van een kerngroep, bestaande uit leden van het schepencollege, medewerkers uit de gemeentelijke diensten en minstens één externe deskundige. In een volgende stap kan het project via een uitgebreid formulier definitief ingediend worden. Het schepencollege neemt, op advies van de kerngroep, de finale beslissing over het toekennen van een ‘dorpsbudget’.

Binnen de beschikbare middelen van het budget geeft Pelt aan de goedgekeurde projecten een serieus duwtje in de rug: elk project wordt voor maximum 80 procent gefinancierd door de gemeente. Voor de overige 20 procent blijft de organisator zelf verantwoordelijk. Na goedkeuring van het project krijgt de initiatiefnemer een voorschot van 50 procent van het goedgekeurde bedrag om te kunnen starten met de voorbereidingen. Het resterende bedrag wordt in verschillende schijven overgemaakt, na indiening en aanvaarding van bewijsstukken en een evaluatieverslag.

Het volledige reglement vind je hier.