Resultaten 'Blijf in uw kot'-enquête bekend

555 Peltse jongeren tussen 12 en 25 jaar vulden in de week van 13 april de kleine 'Blijf in uw kot'-enquête volledig in. De jeugddienst van de gemeente Pelt lanceerde deze korte vragenlijst om een online bijeenkomst met jongeren voor te bereiden met als thema's het gemeentelijk jeugdbeleid en de coronacrisis.

Resultaten

Ondertussen werden de antwoorden op de vragen geanalyseerd en kunnen ze hier ingekeken worden.

Online bijeenkomst

Op basis van deze antwoorden op de vragen op welke dag en op welk moment de jeugddienst best een online bijeenkomst organiseert, werden drie online bijeenkomsten vastgelegd: 

  • 12 tot en met 15 jaar: woensdag 29 april van 14 tot 15.30 uur
  • 16 tot en met 19 jaar: vrijdag 24 april van 20 tot 21.30 uur
  • 20 tot en met 25 jaar: zaterdag 25 april van 20 tot 21.30 uur

Elke jongere is vrij om deel te nemen. Meer info over de online bijeenkomsten is hier terug te vinden.