Resultaten 'Blijf in uw kot'-enquête

Enquête massaal ingevuld

555 Peltse jongeren tussen 12 en 25 jaar vulden in de week van 13 april de kleine 'Blijf in uw kot'-enquête volledig in. De jeugddienst van de gemeente Pelt lanceerde deze korte vragenlijst om een online bijeenkomst met jongeren voor te bereiden met als thema's het gemeentelijk jeugdbeleid en de coronacrisis .

 

Achtergrondgegevens

Het merendeel van de jongeren die de enquête invulden (74%) zijn tussen 12 en 18 jaar. 

Leeftijdsverdeling

Iets minder dan 80% van de respondenten (=jongeren die de enquête invulden) woont in Pelt, verdeeld over de 9 deelkernen. Iets meer dan 20% van de respondenten woont in een andere gemeente.

 

Hoe gaat het nu met jou?

Bij de vraag "Hoe gaat het met jou nu in deze tijden van de coronacrisis? Hoe voel je je?" geven heel wat jongeren aan zich goed (54%), heel goed (3%), gezond (2%) en/of ontspannen (4%) te voelen. 

Eigenlijk heel goed! Met vrienden en familie bellen we af en toe. En we gaan ook elke week naar het rusthuis voor een 'raambezoek' met bompa. Ik mis dus niet echt iemand en bang ben ik niet want we blijven in ons kot. :)

Goed, ik mis mijn vrienden wel maar het is ook wel fijn om thuis te zitten.

Daarnaast geven ook wat jongeren aan zich middelmatig (6%) te voelen of gemengde gevoelens te ervaren (2%).

Niet zo goed. We kunnen niks doen om onze gedachten even af te leiden van heel deze crisis. Nu is het vakantie dus hebben we al helemaal niks te doen.

Kan beter, ik wil heel graag iets met vrienden doen en ik begin school zelfs te missen maar wat moet dat moet. Het is voor onze eigen gezondheid en die van de anderen natuurlijk!

Ik ben bang voor wat er rond om mij gebeurt maar ik ben ook blij dat ik zoveel tijd met mijn familie kan doorbrengen.

47 jongeren (8%) geven aan andere mensen of activiteiten te missen en 22% verveelt zich (in mindere of meerdere mate). Een kleiner deel voelt zich moe (1%), verdrietig (2%), geïrriteerd (2%), opgesloten (4%) en/of eenzaam (5%). 19 jongeren (3%) antwoordt zich slecht tot heel slecht te voelen. Evenveel jongeren geeft aan bang te zijn of zich zorgen te maken, onder meer over de situatie, over anderen en over school.

Ik verveel me veel omdat ik het niet gewoon ben om zo veel thuis te zitten. Ik ben ook wel sneller prikkelbaar omdat je dus 24 op 24 met dezelfde personen bent, en je niks kunt gaan doen.

Depressief en heel beperkt doordat ik niks kan doen.

Goed, ik maak me zorgen over hoe het nu verder moet met mijn diploma en over mijn familie en vrienden.

 

Wie mis jij het hardst?

Veruit de meeste respondenten (403 - 73%) geven aan hun vrienden en/of hun lief te missen. Ook opa en oma (24%) en familie (18%) worden door de jongeren benoemd. 3% van de respondenten mist ook gezinsleden (ouders, broers en/of zussen).

Eigenlijk mijn hele familie tantes nonkels nichtjes neven oma opa en mijn vrienden natuurlijk.

21 jongeren (4%) geven in hun antwoord aan de school te missen. 31 jongeren (6%) verwijzen in hun antwoord naar activiteiten in de vrije tijd zoals sport en jeugdbeweging.

Ik mis het om naar de muziekschool te gaan en natuurlijk ook de wekelijkse etentjes bij mijn oma.

Enkele jongeren geven aan door mogelijkheden als (video)bellen anderen niet of minder te missen.

Niemand echt want ik kan bellen.

Niemand, ik zie iedereen online.

 

Waar heb je het meeste schrik voor?

41 jongeren (7%) antwoordt zich geen zorgen te maken. 

Heel wat meer jongeren zijn bezorgd over de verspreiding van de ziekte en hoeveel slachtoffers het zal maken (4%), over ziekte of overlijden van mensen in hun omgeving (41%), over zelf de ziekte krijgen en er misschien aan sterven (12%) en/of anderen besmetten door ziek te zijn (3%). 

Dat ik iemand ziek zou maken die daardoor sterft, of dat iemand van mijn familie ernstig ziek wordt.

Andere bezorgdheden gaan over school, het diploma of een stage (8%), de duur van de maatregelen (11%), vakantie of vrijetijdsplannen die dreigen in het water te vallen (5%) en het niet naleven van de maatregelen door anderen (5%).

Dat het nog heel lang gaat duren en we zo met de leerstof veel achter gaan staan.

Dat we langer thuis moeten blijven en daardoor mijn stage (waar ik enorm naar uitkijk en oprecht uit wil leren) niet door kan gaan eind juni.

Dat we niet meer naar school mogen gaan of vrij kunnen zijn in het leven en dat we niet op vakanie mogen gaan en dat dit nog lang gaat duren.

 

Wat is het eerste dat je wil doen als dit voorbij is?

Heel wat jongeren missen sociaal contact en willen naar vrienden (53%) of familie (21%) als de maatregelen versoepeld of opgeheven worden, of ze verwijzen meer algemeen naar sociaal contact (3%).

Afspreken met vrienden en gewoon weer sociaal contact hebben.

Naar Vake rennen en hem een dikke knuffel geven. 💞💋💝

Ook feesten, uitgaan, een terrasje doen kwam vaak als antwoord terug (23%); naast andere activiteiten als sporten (7%); iets (gaan) eten op restaurant, via afhaal of BBQ (5%); gaan winkelen (2%); of overige vrijetijdsactiviteiten als jeugdbeweging, gamen, een pretpark, enz. (4%); en naar school gaan. Een kleiner aantal wil graag meteen op vakantie en/of naar de kapper gaan (telkens minder dan 1%).

Mijn liefje zien en daarna mijn vriendjes en vriendinnetjes en dan naar schoooool.

Een verlangen naar vrijheid in het algemeen werd door 14 jongeren (3%) benoemd.

Zo veel, gewoon dingen doen met mijn vrienden, gaan uiteten, op café gaan, etc.

Niet meer in het huis komen 🙂

 

Wat vind je van de maatregelen?

De meeste respondenten vinden de maatregelen die golden tot het einde van de paasvakantie goed (59%, waarde 3 op onderstaane grafiek). Een kleiner aandeel antwoordt dat ze deze veel te streng (2%, waarde 1) of te streng (11%, waarde 2) vindt. Een iets groter deel vindt dat de maatregelen te mild (23%, waarde 4) of veel te mild (5%, waarde 5) zijn.

 

In hoeverre volgen jongeren de maatregelen?

362 jongeren (62%) antwoorden dat de meeste jongeren zich aan de maatregelen houden. 146 jongeren (25%) geven aan dat volgens hen de helft van de jongeren de maatregelen volgen.

Een kleiner aandeel antwoordt dat een minderheid van de jongeren, geen enkele jongere of alle jongeren zich aan de maatregelen houden.

Maatregelen volgen

 

Wat hoop je dat de nationale veiligheidsraad beslist op 15 april?

Ondertussen is bekend wat er beslist werd door de nationale veiligheidsraad die bijeen kwam op woensdag 15 april. In de vragenlijst peilden we naar wat de jongeren hoopten dat beslist zou worden. 

Meer dan één derde van de respondenten (34%) geven in hun antwoord aan dat ze hopen dat de maatregelen verlengd worden. 11% hoopt zelfs op een verstrenging. Daartegenover staan 7% van de respondenten die hopen dat de maatregelen meteen stopgezet worden en 27% die minstens hopen op een versoepeling. Heel wat jongeren willen graag een versoepeling in het afspreken met vrienden of een verruiming op vlak van sportmogelijkheden en andere activiteiten. 

Dat we wel op bezoek mogen gaan maar niet bij oudere mensen.

Dat je terug met een klein groepje mag afspreken, bijvoorbeeld met een paar vrienden of met twee gezinnen ofzo.

Dat het niet meer te lang zo streng gaat zijn, maar als het moet en er zijn nog te veel besmettingen is het natuurlijk noodzakelijk.

Versoepelen is natuurlijk altijd het fijnst voor onszelf en ergens hoop ik dat , maar ergens ook weer niet want dat is niet de beste optie om de verspreiding tegen te gaan en voor onze gezondheid, die nogsteeds het belangrijkste is.

48 jongeren (9%) benoemen expliciet de hoop dat er beslist wordt dat de scholen terug open gaan. Een kleiner aantal (24 - 4%) antwoordde te hopen dat de scholen niet (meteen) terug open gaan. 

Dat we allemaal terug mogen naar school.

Dat we snel terug naar school mogen maar dat er met de examens in juni wel rekening wordt gehouden met de gemiste leerstof.

Opvallend is dat heel wat respondenten (9%) bij deze vraag antwoorden dat ze de beslissing over de maatregelen bij de veiliggheidsraad laten en vooral hopen dat de 'juiste' beslissing genomen wordt. Daarnaast wil een kleine 3% vooral duidelijkheid rond de maatregelen: wat met festivals, kampen, school, ...?

Het maakt niet uit wat er beslist wordt. Ik ben blij als ze de juiste beslissing nemen. Ze moeten beslissen wat ons dichterbij een virus vrij land brengt.

Verder is het nuttig toe te voegen dat de tegenstelling, tussen enerzijds de wens dat de maatregelen stoppen of versoepelen en anderzijds de hoop dat de maatregelen verlengd of zelfs verstrengd worden, minder groot is dan ze lijkt. De meeste jongeren geven aan dat ze hopen dat alles snel terug normaal wordt of dat er een versoepeling mogelijk is, en dat ze om zo snel mogelijk naar 'het oude' te gaan bereid zijn om nog even vol te houden of zich zelfs aan strengere maatregelen te willen houden. Enkele jongeren geven ook aan bezorgd te zijn dat de maatregelen nog langer zullen duren als gevolg van mensen die zich niet aan de maatregelen houden en zo besmet raken. 

Nog even vol houden en streng zijn. Dat het in juni opgelost kan zijn.

Voor de veiligheid dat we nog langer thuis blijven maar voor sociaal contact dat 'alles' weer mag.

 

Online bijeenkomst voor jongeren

Om een idee te krijgen van de interesse voor een online bijeenkomst voor jongeren, georganiseerd door onze jeugddienst, stopten we deze vraag ook in de enquête.

Gemiddeld 11% van de respondenten wil meedoen aan de online bijeenkomst. 54% weet het nog niet zo goed en komt misschien wel eens kijken.

Als we rekening houden met leeftijd zien we dat oudere respondenten meer interesse hebben in deze bijeenkomst dan jongere respondenten, respectievelijk 21% van de respondenten van 20 jaar of ouder en 7% van de min 16-jarigen.

We vroegen de jongeren ook op welke dag en op welk moment de online bijeenkomst best plaats vindt. Respondenten van 16 jaar of ouder kiezen eerder voor een vrijdag- of zaterdag en een avond. Respondenten onder de 16 jaar opteren eerder voor een woensdag en een namiddag.

Op basis van deze antwoorden werden drie online bijeenkomsten vastgelegd: 

  • 12 tot en met 15 jaar: woensdag 29 april van 14 tot 15.30 uur
  • 16 tot en met 19 jaar: vrijdag 24 april van 20 tot 21.30 uur
  • 20 tot en met 25 jaar: zaterdag 25 april van 20 tot 21.30 uur

Meer info over de online bijeenkomsten is hier terug te vinden.